Skip to main content

Humānā palīdzība un civilā aizsardzība

Eiropas humānisma vērtības praksē

Ja notikusi liela mēroga katastrofa vai radusies humānā krīze, Eiropas Savienība sniedz palīdzību valstīm un iedzīvotājiem gan Eiropā, gan aiz tās robežām.

Kopā ES valstis ir kļuvušas par pasaules mērogā vadošo humānās palīdzības sniedzēju, ik gadu palīdzot miljoniem cilvēku visā pasaulē. No kopējiem gada budžeta izdevumiem šai palīdzībai atvēlēts 1 %, kas ir aptuveni 4 eiro uz vienu ES iedzīvotāju.

ES darbību nosaka humānisma, neitralitātes, objektivitātes un neatkarības principi. Palīdzība tiek sniegta ar vairāk nekā 200 starptautisko un vietējo partnerorganizāciju un partneraģentūru starpniecību, turklāt atbalstu sniedz arī tūkstošiem Eiropas brīvprātīgo.

Ikviens ES pilsonis vai kādas ES dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs var piedalīties ES palīdzības brīvprātīgo programmā.

ES civilās aizsardzības mehānisma ietvaros Eiropas Savienībai kopā ar vairākām citām Eiropas valstīm ir svarīga nozīme, koordinējot reaģēšanas pasākumus krīzes situācijās Eiropā un citur pasaulē. Krīzes – arī tās, kuras ir tikai iespējamas – cauru diennakti tiek novērotas, un iesaistītās valstis sadarbojas arī saistībā ar risku novērtēšanu, katastrofu novēršanu un sagatavošanos tām, kā arī plānošanu.

Ārkārtas palīdzību var sniegt dažādi: nodrošināt pārtiku, pajumti, vai aprīkojumu, bet var arī nosūtīt īpaši aprīkotas vienības vai ekspertus, kuri novērtē situāciju un koordinē darbību. Glābšanas vienības, eksperti un aprīkojums no iesaistītajām valstīm tiek turēti rezervē, lai Eiropas Savienība spētu ātri reaģēt visā pasaulē.

Videomateriālu galerija