Skip to main content

Attīstība un sadarbība

Nabadzības izskaušana un ilgtspējīgas attīstības panākšana

ES iestādes un valstis kopā ņemtas ir pasaulē lielākais attīstības un sadarbības palīdzības donors. ES ierosina tiesību aktus un politiku, kuras mērķis ir veicināt labu pārvaldību un cilvēku un ekonomikas attīstību, jo īpaši cīnoties pret badu un aizsargājot dabas resursus.

ES iestādes sadarbojas, lai izpildītu Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, un piedāvā finansējumu saistībā ar šādiem pieciem ilgtspējīgas attīstības aspektiem:

  • personas: izskaust visu veidu nabadzību un badu un nodrošināt cieņu un vienlīdzību;
  • planēta Zeme: aizsargāt nākamās paaudzes no vides iznīcināšanas un resursu izsmelšanas;
  • labklājība: nodrošināt labklājīgu un pilnvērtīgu dzīvi saskaņā ar dabu;
  • miers: izveidot miermīlīgas, taisnīgas un iekļaujošas sabiedrības;
  • partnerība: īstenot darbības attīstības jomā, pateicoties globālai partnerībai.
  • ES pasākumi pa sektoriem

ES sadarbojas ar 150 partnervalstīm Āfrikā, Latīņamerikā un Karību jūras reģionā, Āzijā un Klusā okeāna reģionā, kā arī ar pilsonisko sabiedrību un starptautiskajām organizācijām. Papildus finansiālajam atbalstam un tās dialogiem ar partnervalstīm ES īsteno pētniecības darbības un novērtēšanu, lai nodrošinātu palīdzības efektīvu izmantošanu.

Jaunumi

22 janvāris 2022
European Commission Press release Brussels, 22 Jan 2022 Following a request for assistance, the EU is channelling aid to Tonga in the aftermath of the volcanic eruption of Hunga Tonga-Hunga Ha'apai and tsunami in the...
17 janvāris 2022
European Commission Press release Brussels, 17 Jan 2022 Humanitarian crises around the world continue to rise. While conflicts and violence are the source of major humanitarian needs, the situation is increasingly being worsened by natural disasters, such as drought or floods, fuelled by climate...