Pāriet uz galveno saturu

Attīstība un sadarbība

Nabadzības izskaušana un ilgtspējīgas attīstības panākšana

ES iestādes un valstis kopā ņemtas ir pasaulē lielākais attīstības un sadarbības palīdzības donors. ES ierosina tiesību aktus un politiku, kuras mērķis ir veicināt labu pārvaldību un cilvēku un ekonomikas attīstību, jo īpaši cīnoties pret badu un aizsargājot dabas resursus.

ES iestādes sadarbojas, lai izpildītu Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, un piedāvā finansējumu saistībā ar šādiem pieciem ilgtspējīgas attīstības aspektiem:

  • personas: izskaust visu veidu nabadzību un badu un nodrošināt cieņu un vienlīdzību;
  • planēta Zeme: aizsargāt nākamās paaudzes no vides iznīcināšanas un resursu izsmelšanas;
  • labklājība: nodrošināt labklājīgu un pilnvērtīgu dzīvi saskaņā ar dabu;
  • miers: izveidot miermīlīgas, taisnīgas un iekļaujošas sabiedrības;
  • partnerība: īstenot darbības attīstības jomā, pateicoties globālai partnerībai.
  • ES pasākumi pa sektoriem

ES sadarbojas ar 150 partnervalstīm Āfrikā, Latīņamerikā un Karību jūras reģionā, Āzijā un Klusā okeāna reģionā, kā arī ar pilsonisko sabiedrību un starptautiskajām organizācijām. Papildus finansiālajam atbalstam un tās dialogiem ar partnervalstīm ES īsteno pētniecības darbības un novērtēšanu, lai nodrošinātu palīdzības efektīvu izmantošanu.