Gå til hovedindholdet

Udvikling og samarbejde

Fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling

EU's institutioner og medlemslande er tilsammen verdens største bistandsyder og samarbejdspartner for udviklingslandene. EU foreslår lovgivning og politikker, der skal fremme god regeringsførelse og menneskelig og økonomisk udvikling ved bl.a. at bekæmpe sult og bevare naturressourcerne.

EU's institutioner har tilsluttet sig FN's bæredygtighedsmål og arbejder sammen om at finansiere indsatser inden for følgende fem aspekter af bæredygtig udvikling:

  • Mennesker: Vi skal udrydde alle former for fattigdom og sult og sikre værdighed og ligestilling
  • Jorden: Vi skal beskytte fremtidige generationer mod ødelæggelse af miljøet og udtømning af ressourcerne
  • Velstand: Vi skal skabe velstående samfund, hvor mennesker lever meningsfulde liv i harmoni med naturen
  • Fred: Vi skal skabe fredelige, retfærdige og inkluderende samfund
  • Partnerskab: Vi skal lave udviklingsarbejde via globale partnerskaber
  • EU's indsats inden for forskellige sektorer

EU samarbejder med 150 partnerlande i Afrika, Latinamerika, Caribien, Asien og Stillehavsområdet og med en række civilsamfundsorganisationer og internationale organisationer. Ud over at yde økonomisk bistand og indgå i dialoger med partnerlandene udfører EU forskning og evalueringer for at sikre, at bistanden bruges bedst muligt.