Skip to main content

Razvoj in sodelovanje

Odprava revščine in uveljavitev trajnostnega razvoja

Institucije in države EU so skupaj največji svetovni donator na področju razvoja in sodelovanja. EU predlaga zakonodajo in politike za spodbujanje dobrega upravljanja ter človeškega in gospodarskega razvoja, kot sta boj proti lakoti in ohranjanje naravnih virov.

Institucije EU sodelujejo pri doseganju trajnostnih ciljev Združenih narodov in zagotavljajo finančna sredstva za obravnavo naslednjih petih vidikov trajnostnega razvoja:

  • Ljudje: Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu in zagotoviti dostojanstvo in enakost
  • Planet: Zaščititi prihodnje generacije pred uničevanjem okolja in izčrpavanjem virov
  • Blaginja: Zagotoviti uspešna in izpolnjujoča življenja v ravnovesju z naravo
  • Mir: Vzpostaviti miroljubne, pravične in vključujoče družbe
  • Partnerstvo: Izvajati razvojne pobude s pomočjo globalnih partnerstev
  • Ukrepi EU po sektorjih

EU sodeluje s 150 partnerskimi državami Afrike, Latinske Amerike, Karibov, Azije in Tihega oceana ter s civilno družbo in mednarodnimi organizacijami. Poleg finančne pomoči in dialoga s partnerskimi državami EU izvaja tudi raziskave in pripravlja ocene za zagotovitev učinkovite uporabe pomoči.

Novice

22 januar 2022
European Commission Press release Brussels, 22 Jan 2022 Following a request for assistance, the EU is channelling aid to Tonga in the aftermath of the volcanic eruption of Hunga Tonga-Hunga Ha'apai and tsunami in the...
17 januar 2022
European Commission Press release Brussels, 17 Jan 2022 Humanitarian crises around the world continue to rise. While conflicts and violence are the source of major humanitarian needs, the situation is increasingly being worsened by natural disasters, such as drought or floods, fuelled by climate...