Skip to main content

Pravosodje in temeljne pravice

Zaščita, pravice in pravičnost za državljane EU

Državljani EU uživajo številne svoboščine in zaščito, vključno z osebnimi, državljanskimi, političnimi, ekonomskimi in socialnimi pravicami, varstvom osebnih podatkov, protidiskriminacijskimi zakoni in potovanjem brez meja med večino držav EU.

Vsak državljan EU ima enake temeljne pravice, ki temeljijo na vrednotah enakosti, nediskriminacije, vključenosti, človeškega dostojanstva, svobode in demokracije. Te vrednote krepi in varuje vladavina prava, kot je navedena v Pogodbah EU in Listini o temeljnih pravicah. Državljani EU imajo pravico prebivati, delati, študirati in se poročiti v drugih državah EU. EU si prizadeva za varnost osebnih podatkov Evropejcev in njihovo opolnomočenje kot potrošniki.

Državljani imajo pravno varstvo v kateri koli državi EU, evropski nalog za prijetje pa omogoča čezmejni pregon ter vračanje v domovino storilcev kaznivih dejanj. Pravosodni organi sodelujejo prek Urada za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) za zagotovitev, da se pravne odločbe, sprejete v eni državi EU, priznajo in izvajajo v vseh drugih državah EU.

Sodišče Evropske unije skrbi, da se pravo EU uporablja na enak način v vseh državah EU; rešuje tudi pravne spore med državami članicami in institucijami EU. V nekaterih okoliščinah se lahko nanj obrnejo tudi državljani, podjetja ali organizacije, da bi ukrepali proti institucijam EU, če menijo, da so kršile njihove pravice.

EU si s sodelovanjem na področju kazenskega pregona, upravljanja meja, civilne zaščite in obvladovanja nesreč prizadeva za okrepitev notranje varnosti. To vključuje ukrepanje proti organiziranim kriminalnim združbam in pomoč nacionalnim policijam za krepitev sodelovanja v okviru Evropskega policijskega urada (EUROPOL) .

Države EU si tudi prizadevajo za usklajeno politiko priseljevanja, ki omogoča izkoristiti prednosti zakonitega priseljevanja, po drugi strani pa preprečuje nezakonito priseljevanje. Zavzemajo se tudi za učinkovitejši nadzor na zunanjih mejah, ki naj bi okrepil notranjo varnost, hkrati pa olajšal vstop v EU vsem, ki imajo do tega pravico.

Video gallery