Skip to main content

Teisingumas ir pagrindinės teisės

ES piliečių apsauga, teisės ir teisingumas

ES piliečiai naudojasi daugybe laisvių ir apsaugos priemonių, įskaitant asmens, pilietines, politines, ekonomines ir socialines teises, asmens duomenų apsaugą, kovos su diskriminacija teisės aktus, keliones be sienos kontrolės patikrų daugumoje ES šalių.

Kiekvienas ES pilietis turi tokias pačias pagrindines teises, grindžiamas lygybės, nediskriminavimo, įtraukties, žmogaus orumo, laisvės ir demokratijos vertybėmis. Šios vertybės yra sustiprintos ir saugomos teisinės valstybės principu, išdėstytu ES sutartyse ir Pagrindinių teisių chartijoje. ES piliečiai turi teisę gyventi, dirbti, studijuoti ir susituokti kitose ES šalyse. ES siekia, kad europiečių asmens duomenys būtų saugūs, ir užtikrina vartotojų apsaugos teises.

Bet kurioje ES šalyje piliečiai turi teisinę apsaugą, o dėl Europos arešto orderio sistemos nusikaltėliai gali būti persekiojami kitose valstybėse ir grąžinami į savo šalį. Teisminėms institucijoms bendradarbiauti padeda Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas), užtikrinantis, kad vienoje ES šalyje priimti teisiniai sprendimai būtų pripažįstami ir įgyvendinami bet kurioje kitoje ES šalyje.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas užtikrina, kad ES teisė būtų vienodai taikoma visose ES šalyse, ir sprendžia ES šalių vyriausybių ir ES institucijų teisinius ginčus. Tam tikromis aplinkybėmis į jį gali kreiptis piliečiai, įmonės arba organizacijos, kad imtųsi teisinių veiksmų prieš ES instituciją, kuri galbūt pažeidė jų teises.

ES stengiasi gerinti vidaus saugumą bendradarbiaudama teisėsaugos, sienų valdymo, civilinės saugos ir nelaimių padarinių valdymo srityse. Kovojama su organizuotais nusikaltėliais ir padedama nacionalinėms policijos pajėgoms geriau bendradarbiauti pasitelkus Europos policijos biurą (Europolą).

ES šalys taip pat rengia nuoseklią ES imigracijos politiką, pagal kurią būtų pasinaudojama teisėtos migracijos suteikiamomis galimybėmis ir kartu kovojama su neteisėta imigracijos problemomis. Stengiamasi užtikrinti didesnį saugumą gerinant išorės sienų kontrolę, bet kartu siekiama, kad tiems, kas turi teisę patekti į ES, tai padaryti būtų lengviau.

Video gallery