Skip to main content

Il-Ġustizzja u d-Drittijiet Fundamentali

Il-protezzjoni, id-drittijiet u l-ġustizzja għaċ-ċittadini tal-UE

Iċ-ċittadini tal-UE jgawdu minn ħafna libertajiet u protezzjonijiet, inklużi d-drittijiet personali, ċivili, politiċi, ekonomiċi u soċjali, il-protezzjoni tad-data personali, il-liġijiet kontra d-diskriminazzjoni, u l-ivvjaġġar mingħajr fruntieri fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE.

Kull ċittadin tal-UE jgawdi mill-istess drittijiet fundamentali bbażati fuq il-valuri tal-ugwaljanza, in-nondiskriminazzjoni, l-inklużjoni, id-dinjità tal-bniedem, il-libertà u d-demokrazija. Dawn il-valuri huma msaħħa u protetti mill-istat tad-dritt, kif spjegat fit-Trattati tal-UE u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Iċ-ċittadini tal-UE għandhom id-dritt li jgħixu, jaħdmu, jistudjaw u jiżżewġu f’pajjiżi oħra tal-UE. L-UE taħdem biex iżżomm id-data personali tal-Ewropej sikura u tagħtihom is-setgħa bħala konsumaturi.

Iċ-ċittadini għandhom protezzjoni legali f’kull pajjiż tal-UE, u l-kriminali jistgħu jiġu segwiti minn fruntiera għall-oħra u ripatrijati, bis-saħħa tal-mandat ta’ arrest Ewropew. L-awtoritajiet ġudizzjarji jikkooperaw permezz tal-Unità ta’ Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea (Eurojust) biex jiżguraw li d-deċiżjonijiet legali f’pajjiż partikulari tal-UE jkunu rikonoxxuti u implimentati f’kull pajjiż ieħor tal-UE.

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tiżgura li l-liġi tal-UE tiġi applikata bl-istess mod fil-pajjiżi kollha tal-UE. Issolvi wkoll tilwimiet legali bejn il-gvernijiet tal-UE u l-istituzzjonijiet tal-UE. F’ċerti ċirkostanzi, tista’ tintuża wkoll miċ-ċittadini, il-kumpaniji jew l-organizzazzjonijiet biex tieħu azzjoni kontra istituzzjoni tal-UE li tkun kisret id-drittijiet tagħhom.

L-UE taħdem biex ittejjeb is-sigurtà interna permezz tal-kooperazzjoni fil-qasam tal-infurzar tal-liġi, il-ġestjoni tal-fruntieri, il-protezzjoni ċivili u l-ġestjoni tad-diżastri. Dan jinkludi t-teħid ta’ azzjoni kontra l-kriminalità organizzata u l-għajnuna biex il-forzi tal-pulizija nazzjonali jaħdmu aħjar flimkien permezz tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (EUROPOL).

Il-pajjiżi tal-UE qed jaħdmu wkoll biex tiġi żviluppata politika tal-UE dwar l-immigrazzjoni koerenti li tieħu vantaġġ mill-opportunitajiet offruti mill-immigrazzjoni legali, filwaqt li ssolvi l-isfidi tal-immigrazzjoni irregolari. Bħalissa għaddejja ħidma biex tittejjeb is-sigurtà permezz ta’ kontrolli aħjar mal-fruntieri esterni, filwaqt li jsir aktar faċli għal dawk li għandhom dritt jidħlu fl-UE biex jagħmlu dan.

Aħbarijiet

5 Awwissu 2022
European Commission Press release Brussels, 08 Aug 2022 As of today, the EU has successfully coordinated 1,000 medical evacuations of Ukrainian patients via its Civil Protection Mechanism to provide them with specialised healthcare in hospitals across Europe.
21 Lulju 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jul 2022 Yesterday, Slovenia requested assistance to tackle unprecedented forest fires in the Karst of Gorica region of Miren Kostanjevica municipality. The EU Civil Protection Mechanism is providing Slovenia with firefighting helicopters, a forest...

Video gallery