Skip to main content

Id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija

Promozzjoni u protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem

Hemm żewġ flussi ewlenin tal-politika u l-azzjoni fil-qasam tad-drittijiet fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Wieħed huwa l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem għaċ-ċittadini tal-UE, u l-ieħor huwa l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja.

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tiggarantixxi d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE. Il-Karta tistipola d-drittijiet fundamentali li jorbtu lill-istituzzjonijiet u lill-korpi tal-UE. Tapplika wkoll għall-gvernijiet nazzjonali meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-UE.

L-Unjoni Ewropea hi bbażata fuq impenn qawwi għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt madwar id-dinja. Id-drittijiet tal-bniedem huma fil-qalba tar-relazzjonijiet tal-UE ma' pajjiżi u reġjuni oħra.

Il-politika tal-UE:

  • tippromwovi d-drittijiet tan-nisa, it-tfal, il-minoritajiet, u l-persuni spostati
  • topponi l-piena tal-mewt, it-tortura, it-traffikar tal-bnedmin u d-diskriminazzjoni
  • tiddefendi d-drittijiet ċivili, politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali
  • tiddefendi d-drittijiet tal-bniedem billi taħdem fi sħubija attiva mal-pajjiżi sħab, organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali u gruppi u assoċjazzjonijiet fil-livelli kollha tas-soċjetà.
  • tinkludi l-klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet kollha ta’ kummerċ jew kooperazzjoni li jsiru ma’ pajjiżi li mhumiex fl-UE

 

Aħbarijiet

29 Ġunju 2022
European Commission Statement Brussels, 29 Jun 2022 The Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) Task Force has leveraged extensive multilateral coordination to block or freeze more than $30 billion worth of sanctioned Russians' assets, freeze or seize sanctioned persons' high-value goods