Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Ľudské práva a demokracia

Podpora a ochrana ľudských práv

V Európskej únii existujú dve hlavné línie politiky a opatrení v oblasti ľudských práv. Jednou z nich je ochrana základných ľudských práv občanov EÚ a druhá spočíva v podpore ľudských práv na celom svete.

Charta základných práv EÚ zaručuje práva pre občanov v EÚ. Stanovujú sa v nej základné práva, ktoré sú záväzné pre inštitúcie a orgány EÚ. Pri vykonávaní práva EÚ ju musia dodržiavať aj členské štáty.

Európska únia vychádza z pevného záväzku presadzovať a ochraňovať ľudské práva, demokraciu a právny štát na celom svete. Ľudské práva sú v centre vzťahov EÚ s inými krajinami a regiónmi.

EÚ v rámci svojej politiky:

  • podporuje práva žien, detí, menšín a vysídlených osôb,
  • bojuje proti trestu smrti, mučeniu, obchodovaniu s ľuďmi a diskriminácii,
  • chráni občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva,
  • chráni ľudské práva prostredníctvom aktívnej spolupráce s partnerskými krajinami, medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a skupinami a združeniami na všetkých úrovniach spoločnosti,
  • zahŕňa doložky o ľudských právach do všetkých dohôd o obchode alebo spolupráci s tretími krajinami.