Prejsť na hlavný obsah

Zahraničná a bezpečnostná politika

Európska zahraničná a bezpečnostná politika

Základom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, ktorej cieľom je riešiť konflikty a podporovať medzinárodné porozumenie, je diplomacia a dodržiavanie medzinárodných pravidiel. Pri pôsobení EÚ na medzinárodnej scéne zohrávajú významnú úlohu aj obchod, humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca.

Hlavnou úlohou zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ je:

EÚ udržiava partnerstvá so svetovými kľúčovými aktérmi vrátane nových mocností a regionálnych skupín. Usiluje sa zabezpečiť, aby sa jej vzťahy s inými štátmi zakladali na spoločných záujmoch a prínosoch.

EÚ nemá stálu armádu, a preto sa spolieha na ozbrojené sily, ktoré členské štáty poskytujú ad hoc. Môže vysielať misie do krízových oblastí na celom svete, aby monitorovala a zachovávala verejný poriadok, zapájala sa do mierového úsilia alebo poskytovala humanitárnu pomoc postihnutým obyvateľom.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pôsobí ako diplomatická služba Európskej únie. Disponuje sieťou viac ako 140 delegácií a úradov po celom svete, ktoré presadzujú a chránia hodnoty a záujmy EÚ.

Hlavným rozhodovacím orgánom EÚ v oblasti zahraničnej politiky je Európska rada, ktorú tvoria hlavy štátov a vlád všetkých 28 krajín. Väčšina rozhodnutí v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky si vyžaduje súhlas všetkých členských štátov EÚ.