Направо към основното съдържание

Външна политика и политика на сигурност

Обща външна политика и политика на сигурност

Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, която е насочена към разрешаване на конфликти и насърчаване на международното разбирателство, се основава на дипломацията и спазването на международните правила. Търговията, хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие също играят важна роля в международната дейност на ЕС.

Целите на външната политика и политиката на сигурност на ЕС са:

Съюзът поддържа партньорства с основните участници на световната сцена, включително с бързо развиващите се сили и регионални групи. Той се стреми тези отношения да се основават на взаимни интереси и ползи.

ЕС няма постоянна армия, така че разчита на части, формирани за конкретни случаи от страните членки. ЕС може да изпраща мисии в най-горещите точки по света, за да наблюдават и пазят закона и реда, да участват в мироопазващи дейности или да предоставят хуманитарна помощ на засегнатото население.

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) изпълнява ролята на дипломатическа служба на ЕС. Чрез мрежа от над 140 делегации и служби по целия свят се насърчават и защитават европейските ценности и интереси.

В областта на външната политика органът, който взема окончателните решения в ЕС, е Европейският съвет, съставен от държавните и правителствените ръководители на страните членки. Повечето решения в областта на външната политика и политиката на сигурност изискват съгласието на всички страни от ЕС.