Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Външна политика и политика на сигурност

Обща външна политика и политика на сигурност

Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, която е насочена към разрешаване на конфликти и насърчаване на международното разбирателство, се основава на дипломацията и спазването на международните правила. Търговията, хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие също играят важна роля в международната дейност на ЕС.

Целите на външната политика и политиката на сигурност на ЕС са:

Съюзът поддържа партньорства с основните участници на световната сцена, включително с бързо развиващите се сили и регионални групи. Той се стреми тези отношения да се основават на взаимни интереси и ползи.

ЕС няма постоянна армия, така че разчита на части, формирани за конкретни случаи от страните членки. ЕС може да изпраща мисии в най-горещите точки по света, за да наблюдават и пазят закона и реда, да участват в мироопазващи дейности или да предоставят хуманитарна помощ на засегнатото население.

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) изпълнява ролята на дипломатическа служба на ЕС. Чрез мрежа от над 140 делегации и служби по целия свят се насърчават и защитават европейските ценности и интереси.

В областта на външната политика органът, който взема окончателните решения в ЕС, е Европейският съвет, съставен от държавните и правителствените ръководители на страните членки. Повечето решения в областта на външната политика и политиката на сигурност изискват съгласието на всички страни от ЕС.

Новини

29 юни 2022
European Commission Questions and answers Brussels, 29 Jun 2022 What is strategic foresight and how does it support the EU's policymaking? Strategic foresight is a systematic approach to look beyond current expectations a...