Skip to main content

Politica externă și de securitate

Politica externă și de securitate a Uniunii Europene

Politica externă și de securitate comună a UE, menită să soluționeze conflicte și să promoveze înțelegerea internațională, se bazează pe diplomație și pe respectarea normelor internaționale. Comerțul, ajutorul umanitar și cooperarea pentru dezvoltare definesc, de asemenea, rolul UE pe scena internațională.

Politica externă și de securitate a UE caută:

Uniunea Europeană a încheiat parteneriate cu cei mai importanți actori de pe piața mondială, inclusiv cu puterile emergente și cu grupurile regionale. Ea dorește să se asigure că aceste parteneriate se bazează pe interese și avantaje reciproce.

UE nu are o armată permanentă, așa încât se bazează pe forțele ad hoc puse la dispoziție de statele sale membre. UE poate trimite misiuni de menținere a păcii în diferite zone de conflict ale lumii. Acestea veghează la respectarea legii și a ordinii, participă la eforturile de menținere a păcii sau oferă ajutor umanitar populațiilor afectate.

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAS) reprezintă corpul diplomatic al UE. Cu o rețea formată din peste 140 de delegații și birouri care funcționează peste tot în lume, acesta promovează și protejează valorile și interesele UE.

În ceea ce privește politica externă, organul decizional final al UE este Consiliul European, care reunește șefii de stat și de guvern din țările UE. În cadrul politicii externe și de securitate, majoritatea deciziilor sunt luate cu acordul tuturor țărilor UE.