Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας

Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας

Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, που έχει σχεδιαστεί για την επίλυση των συγκρούσεων και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, βασίζεται στη διπλωματία και στον σεβασμό των διεθνών κανόνων. Το εμπόριο, η ανθρωπιστική βοήθεια και η αναπτυξιακή συνεργασία είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες για την άσκηση του διεθνούς ρόλου της ΕΕ.

Η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ αποσκοπεί:

Η ΕΕ διατηρεί εταιρικές σχέσεις με τους κυριότερους παράγοντες της διεθνούς σκηνής, περιλαμβανομένων των αναδυόμενων δυνάμεων και των περιφερειακών ομάδων, και μεριμνά ώστε οι σχέσεις αυτές να βασίζονται σε αμοιβαία συμφέροντα και οφέλη.

Η ΕΕ δεν διαθέτει μόνιμο στρατό, αλλά βασίζεται σε ad hoc δυνάμεις τις οποίες διαθέτουν τα κράτη μέλη. Η ΕΕ μπορεί να αποστέλλει αποστολές σε διάφορες περιοχές του κόσμου που αποτελούν εστίες συγκρούσεων, να ελέγχει και να διατηρεί τη δημόσια τάξη, να συμμετέχει σε ειρηνευτικές προσπάθειες ή να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες πληθυσμούς.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) είναι το διπλωματικό σώμα της ΕΕ. Ένα δίκτυο 140 και πλέον αντιπροσωπειών και γραφείων σε όλο τον κόσμο προωθεί και προστατεύει τις αξίες και τα συμφέροντα της ΕΕ.

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. Για τις περισσότερες αποφάσεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας απαιτείται η συμφωνία όλων των χωρών της ΕΕ.