Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία

Οι ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές αξίες εν δράσει

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει βοήθεια με βάση τις ανάγκες σε χώρες και πληθυσμούς τόσο εντός της Ευρώπης όσο και στο εξωτερικό, όταν συμβαίνουν σοβαρές καταστροφές ή ανθρωπιστικές κρίσεις.

Οι χώρες της ΕΕ από κοινού συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους χορηγούς ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως, βοηθώντας κάθε χρόνο εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο. Η βοήθεια αυτή αντιπροσωπεύει το 1% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης, δηλαδή περίπου 4 ευρώ ετησίως ανά Ευρωπαίο πολίτη.

Η ανθρωπιστική δράση της ΕΕ διέπεται από τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, όπως κατοχυρώνονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Μέσω της ανθρωπιστικής της βοήθειας, η ΕΕ βοηθά τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς με: 

-    τρόφιμα και διατροφή
-    στέγη
-    υγειονομική περίθαλψη
-    ύδρευση και αποχέτευση
-    εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Το μεγάλο δίκτυο εμπειρογνωμόνων ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως επιτρέπει τη στενή παρακολούθηση καταστάσεων κρίσης και επιχειρήσεων αρωγής.

Η βοήθεια διοχετεύεται μέσω 200 και πλέον διεθνών και τοπικών οργανώσεων-εταίρων και οργανισμών.

Αντιμετώπιση κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης παγκοσμίως

Μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της, η ΕΕ, μαζί με ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παίζει σημαντικό ρόλο στον συντονισμό της αντιμετώπισης κρίσεων στην Ευρώπη και πέραν αυτής. 

Οι τρέχουσες κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης παρακολουθούνται σε εικοσιτετράωρη βάση από το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ. Οι χώρες που συμμετέχουν στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ συνεργάζονται επίσης για την εκτίμηση κινδύνου, την ετοιμότητα για την πρόληψη καταστροφών και τον σχεδιασμό.

Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να παρέχεται με τη μορφή τροφής, στέγης ή εξοπλισμού, αποστολής ειδικά εξοπλισμένων ομάδων, ή δράσεων εκτίμησης των προβλημάτων και συντονισμού από εμπειρογνώμονες που αποστέλλονται επιτόπου. 

Η ΕΕ διαθέτει επίσης το δικό της απόθεμα ευρωπαϊκών ικανοτήτων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το λεγόμενο «rescEU». Το απόθεμα rescEU περιλαμβάνει:

-    στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων
-    αεροσκάφη υγειονομικής εκκένωσης
-    απόθεμα ιατρικών ειδών και κινητά νοσοκομεία
-    καταλύματα, μεταφορές και μονάδες εφοδιαστικής
-    είδη ενεργειακού εφοδιασμού
-    αποθέματα για την αντιμετώπιση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών (ΧΒΡΠ) κινδύνων

Το rescEU χρηματοδοτείται κατά 100 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την αγορά, τη λειτουργία και τη συντήρηση.

Συλλογή βίντεο