Preskoči na glavno vsebino

Humanitarna pomoč in civilna zaščita

Evropske humanitarne vrednote – ukrepanje

Evropska unija povsod po svetu (v Evropi in drugod) državam in prebivalcem, žrtvam naravnih nesreč ali humanitarnih kriz, zagotavlja pomoč na podlagi potreb.

EU je skupaj z državami članicami med največjimi donatorkami svetovne humanitarne pomoči in vsako leto pomaga milijonom ljudi po vsem svetu. Pomoč znaša 1 % skupnega letnega proračuna EU – približno 4 evre na državljana EU.

Humanitarno delovanje EU temelji na načelih človečnosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti, kot so zapisana v Evropskem soglasju o humanitarni pomoči.

V okviru humanitarne pomoči EU se najranljivejšim prebivalcem zagotavljajo: 

– hrana in živila
– zatočišča
– zdravstveno varstvo
– voda in sanitarna oskrba
– izobraževanje v izrednih razmerah

Obsežna mreža strokovnjakov za humanitarno pomoč Evropske komisije v več kot 40 državah po svetu omogoča natančno spremljanje kriznih razmer in dejavnosti pomoči.

Humanitarno pomoč usmerja prek več kot 200 partnerskih organizacij in agencij.

Odzivanje na krize in izredne razmere po svetu

Evropska unija in države članice imajo v okviru Mehanizma EU na področju civilne zaščite ključno vlogo pri koordinaciji ukrepov ob nesrečah v Evropi in svetu. 

Center EU za usklajevanje nujnega odziva redno spremlja aktualne krize in izredne razmere. Sodelujoče države v Mehanizmu EU na področju civilne zaščite sodelujejo tudi pri pripravi ocene tveganja, preprečevanju nesreč, pripravljenosti in načrtovanju.

Nujna pomoč lahko obsega hrano, zatočišča ali opremo, razporeditev posebej opremljenih skupin ali strokovno oceno stanja in usklajevanje. 

EU razpolaga tudi z lastnimi rezervami evropskih zmogljivosti za odzivanje na izredne razmere – instrument rescEU, ki vključuje:

– floto letal in helikopterjev za gašenje požarov
– letala za medicinsko evakuacijo
– zaloge medicinske opreme in poljske bolnišnice
– zatočišča, transportna in logistična sredstva
– električne generatorje
– rezerve za odzivanje na kemične, biološke, radiološke in jedrske nevarnosti

Instrument rescEU v celoti financira Evropska unija, vključno s stroški nakupov, delovanja in vzdrževanja.

Videogalerija