Preskoči na glavno vsebino

Človekove pravice in demokracija

Uveljavljanje in varovanje človekovih pravic

Evropska unija izvaja dva strateška okvira politike in ukrepov na področju človekovih pravic. Prvi je varovanje temeljnih človekovih pravic državljanov EU, drugi pa je uveljavljanje človekovih pravic po vsem svetu.

Listina EU o temeljnih pravicah državljanom EU zagotavlja osnovne pravice in navaja temeljne pravice, ki so zavezujoče za institucije in organe EU. Listina se uporablja tudi za države članice, kadar izvajajo zakonodajo EU.

Evropska unija temelji na trdni zavezanosti uveljavljanju in varovanju človekovih pravic, demokracije in pravne države v svetu. Človekove pravice so v ospredju odnosov EU z drugimi državami in regijami.

Politika EU o človekovih pravicah:

  • uveljavlja pravice žensk, otrok, manjšin in razseljenih oseb
  • nasprotuje smrtni kazni, mučenju, trgovanju z ljudmi in diskriminaciji
  • brani civilne, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice
  • ščiti človekove pravice, pri čemer dejavno sodeluje s partnerskimi državami, mednarodnimi in regionalnimi organizacijami ter skupinami in združenji na vseh ravneh družbe
  • se zavzema za vključitev določb o človekovih pravicah v trgovinske sporazume in sporazume o sodelovanju z državami, ki niso članice EU