Pereiti prie pagrindinio turinio

Žmogaus teisės ir demokratija

Žmogaus teisių propagavimas ir gynimas

Europos Sąjunga žmogaus teisių politiką ir veiksmus vykdo dviem pagrindinėmis kryptimis: gindama pagrindines ES piliečių žmogaus teises ir propaguodama žmogaus teises visame pasaulyje.

ES pagrindinių teisių chartija garantuojamos ES piliečių teisės. Chartijoje įtvirtintos pagrindinės teisės, kurių privalo paisyti ES institucijos ir įstaigos. Šios chartijos įpareigotos laikytis ir šalių vyriausybės, kai įgyvendina ES teisę.

Europos Sąjunga tvirtai įsipareigojusi propaguoti ir ginti žmogaus teises, demokratiją ir teisinės valstybės principus visame pasaulyje. Žmogaus teisės yra vienas iš pagrindinių ES santykių su kitomis šalimis ir regionais aspektų.

Vykdant ES politiką:

  • puoselėjamos moterų, vaikų, mažumų, perkeltųjų asmenų teisės,
  • kovojama su mirties bausmės, kankinimų taikymu, prekyba žmonėmis, diskriminacija,
  • ginamos pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės,
  • žmogaus teisės ginamos aktyviai bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis ir grupėmis bei visų visuomenės lygmenų asociacijomis,
  • žmogaus teisių nuostatos įtraukiamos į visus prekybos ir bendradarbiavimo susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis.