Pereiti prie pagrindinio turinio

Darbas ir stažuotės Europos Sąjungos institucijose

ES darbuotojų įdarbinimas

ES institucijose dirba daugiau kaip 60 000 darbuotojų iš 27 ES valstybių narių. Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešus konkursus, kad atrinktų darbuotojus nuolatinėms ir laikinoms darbo vietoms užimti. Visi ES institucijose norintys įsidarbinti asmenys pirmiausia turėtų apsilankyti EPSO svetainėje – joje paaiškinama atrankos procedūra ir patariama, kaip pasirengti konkursams.

ES institucijose siūlomų pareigybių kategorijos

ES laukia kandidatų iš visų visuomenės sluoksnių, tad ES institucijose dirbsite su įvairiais ir iš skirtingos kultūrinės aplinkos kilusiais bendradarbiais.  Dirbant ES institucijose daugeliu atvejų reikia mokėti bent dvi ES oficialiąsias kalbas.

Kuo patrauklus darbas ES institucijose?

Dirbdamas (-a) ES institucijose galėsite prisidėti prie svarbių klausimų, kurie daro poveikį mums visiems. Klimato kaita, migracija, sauga ir saugumas, prekyba, judrusis ryšys – tai tik keletas tokių klausimų pavyzdžių. Be to, esama galimybių dirbti ES agentūrose įvairiose Europos šalyse ir ES delegacijose visame pasaulyje.

Darbuotojų pareigybės ES institucijose

ES institucijos suteikia karjeros galimybių įvairiose srityse, priklausomai nuo jūsų išsilavinimo ir patirties: audito, komunikacijų, ekonomikos ir statistikos, Europos viešojo administravimo, išorės santykių, finansų, informacinių technologijų, kalbų (vertimo raštu arba žodžiu), teisės ir kitose srityse.

Žr. karjeros profilius ES

Kaip pateikti paraišką dėl skirtingų kategorijų pareigybių

ES institucijos įdarbina nuolatinius darbuotojus (valstybės tarnautojus), sutartininkus ir laikinuosius darbuotojus ir siūlo atlikti stažuotes (mokomąją praktiką). Jos yra parengusios ir tvarko atitinkamų sričių ekspertų duomenų bazes.

Nuolatiniai darbuotojai

Nuolatiniai darbuotojai (valstybės tarnautojai) skirstomi į administratorius (AD) ir padėjėjus (AST).

Paprastai administratorių užduotys – politikos priemonių rengimas, ES teisės įgyvendinimo priežiūra, analizavimas ir konsultavimas tam tikrų sričių klausimais. Administratorių konkurse paprastai gali dalyvauti aukštųjų mokyklų absolventai, sėkmingai įgiję bent trejų metų universitetinį išsilavinimą.

Asistentai, kurie paprastai dirba pagalbinį darbą, atlieka itin svarbų vaidmenį vidiniame institucijų valdyme. Asistentų konkurse paprastai gali dalyvauti asmenys, sėkmingai įgiję bent vidurinį išsilavinimą.

Sutartininkai

Sutartininkai įdarbinami tam tikroms techninėms arba administracinėms užduotims atlikti. Sutartys paprastai sudaromos ribotam laikotarpiui – pradžioje dažniausiai 6–12 mėnesių.

Laikinieji darbuotojai

Laikinieji darbuotojai įdarbinami sudarant ne daugiau kaip šešių mėnesių sutartis specializuotoms ar laikinoms užduotims atlikti.

Mokomoji praktika (stažuotojai)

Kasmet apie 1 900 jaunų absolventų turi galimybę dalyvauti ES stažuotojų (praktikantų) programose. Dauguma ES institucijų siūlo atlikti mokomąją praktiką, kuri trunka nuo trijų iki penkių mėnesių.

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai yra nacionaliniai arba tarptautiniai valstybės tarnautojai arba viešojo sektoriaus įdarbinti asmenys, kurie laikinai dirba ES institucijoje. Informacijos apie šiuo metu siūlomas galimybes įsidarbinti teiraukitės savo šalies nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje.

Trumpalaikis darbas

Kai kurios institucijos įdarbina ir vietos trumpalaikius darbuotojus – dažniausiai sekretorių darbui dirbti. Su jais sudaromos ne daugiau kaip šešių mėnesių sutartys. Norėdami gauti informacijos apie įdarbinimą, kreipkitės į vietos laikinojo įdarbinimo įmonę.

Vertėjai žodžiu

Europos Parlamente, Europos Komisijoje ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme yra atskiros vertimo žodžiu tarnybos, tačiau laisvai samdomi vertėjai žodžiu atrenkami bendrai. Kad galėtumėte tapti laisvai samdomu vertėju žodžiu, turite išlaikyti akreditacijos testą. Kad galėtumėte tapti nuolatiniu pareigūnu, turite dalyvauti Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) organizuojamuose konkursuose.

Vertėjai raštu

Be vertėjų raštu, ES institucijoms taip pat reikia terminologijos specialistų, kalbos technologijų specialistų, teisininkų lingvistų, redaktorių, korektorių ir kultūrų bei kalbų ekspertų.

ES ekspertai

ES institucijos skiria išorės ekspertus, kurie padeda vertinti dotacijų paraiškas, projektus ir konkursus bei teikia nuomones ir patarimus dėl išskirtinių atvejų. ES yra parengusi ir tvarko duomenų bazes, į kurias įtraukti institucijoms ir agentūroms tam tikrų sričių darbą galinčių padėti dirbti nepriklausomų ekspertų vardai, pavardės ir kvalifikacija.

Europos Parlamento frakcijos

Norėdami rasti darbą frakcijoje, susisiekite su viena iš politinių partijų, kuriai atstovaujama Europos Parlamente. Šias pareigybes administruoja ne ES institucijos.

Vaizdo įrašai