Pereiti prie pagrindinio turinio

Verslas Europos Sąjungoje

Pradėkite, valdykite ir plėtokite verslą

Europa kupina verslo galimybių. Svarbu, kad steigdami įmonę žinotumėte įmonių steigimo taisykles, įskaitant pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir muitų, produktų standartų ir įdarbinimo taisykles. Taip pat yra keletas ES fondų, kurių finansavimu, būdamas smulkiuoju verslininku, galite pasinaudoti.

Įmonės steigimas ES

Sužinokite, kaip įsteigti savo pradedančiąją įmonę ir kokie yra teisiniai reikalavimai. Taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip apsaugoti savo verslo idėjas, apie metinių ataskaitų ir susijungimų su užsienio bendrovėmis taisykles ir tai, kaip maksimaliai pasinaudoti darbuotojų mainų programa.

PVM ir muitai

Sužinokite PVM, akcizų, patronuojančiųjų bendrovių ir jų patronuojamųjų įmonių, pelno mokesčio taisykles arba patikrinkite, ar įmonė yra įregistruota prekiauti Europoje (ES PVM mokėtojo kodas).

Produktų standartai ir atitiktis

Standartai yra tam tikrų prekių, paslaugų ir procesų techninių specifikacijų gairės, kurių laikomasi savanoriškai ir kurios padeda apsaugoti aplinką ir vartotojų sveikatą. Prieš pradedant prekiauti produktu ES šalyje, pirmiausia reikia užtikrinti, kad jis atitiktų toje šalyje ir visoje ES taikomas taisykles.

Įdarbinimas ir darbuotojų gerovė

Susipažinkite su ES teisės aktuose nustatytais reikalavimais dėl darbuotojų įdarbinimo sąlygų, darbo sutarčių pakeitimų ir darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais. Taip pat yra nustatytos specialios taisyklės transporto sektoriaus darbuotojams ir komandiruotiems darbuotojams (darbuotojams, pasamdytiems vienoje šalyje, bet dirbantiems kitoje).

Parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms

Mažosios ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos pagrindas ir sudaro 99 proc. visų ES įmonių. Todėl jos yra labai svarbios siekiant dvejopo ES tikslo sukurti tvarią ir skaitmeninę ekonomiką.

Galimybės gauti finansavimą

ES teikia paramą mažosioms įmonėms per vietos, regionų ar nacionalines valdžios institucijas. Finansų tarpininkai, pavyzdžiui, bankai ir rizikos kapitalo įmonės, taip pat teikia finansavimą ES garantuojamų paskolų, nuomos ir nuosavo kapitalo finansavimo forma.

Pagalba mažosioms įmonėms plečiant savo veiklą

Komisija teikia informaciją apie galimybes patekti į rinkas ir užmegzti ryšius, kad padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms eksportuoti ir investuoti už ES ribų.

Bendrosios rekomendacijos ir parama

Europos įmonių tinklas padeda mažosioms ir vidutinėms įmonėms siekti tarptautinių tikslų. Čia pateikiamos ekspertų rekomendacijos, kontaktiniai duomenys ir informacija apie renginius, kurie jums padės užmegzti ryšius su tinkamais tarptautiniais partneriais ir plėtoti savo verslą.