Glavni sadržaj

Obavljanje poslovne djelatnosti u Europskoj uniji

Osnivanje, vođenje i razvoj poduzeća

U Europi se nude brojne poslovne prilike. Kad osnivate poduzeće, važno je da ste upoznati s propisima, uključujući one o porezu na dodanu vrijednost (PDV) i carini, normama za proizvode i zapošljavanju. Kao malo poduzeće možete iskoristiti i nekoliko fondova EU-a.

Osnivanje poduzeća u EU-u

Saznajte kako pokrenuti novo poduzeće i koji su pravni zahtjevi. Dostupne su i informacije o tome kako zaštititi svoje poslovne ideje, pravila o godišnjim financijskim izvještajima i spajanjima sa stranim poduzećima te kako na najbolji način iskoristiti program razmjene osoblja.

PDV i carina

Informirajte se o pravilima o PDV-u, trošarinama, matičnim društvima i njihovim društvima kćerima, porezu na dobit ili provjerite je li poduzeće registrirano za trgovinu u Europi (PDV identifikacijski broj u EU-u).

Norme i sukladnost

Norme su dobrovoljne smjernice s tehničkim specifikacijama za određene proizvode, usluge i procese koje pomažu u zaštiti okoliša i zdravlja potrošača. Prije nego što počnete prodavati proizvod u državi članici EU-a, on mora biti u skladu s propisima koja se primjenjuju u toj zemlji i u cijelom EU-u.

Zapošljavanje i dobrobit osoblja

Saznajte što je propisano pravom EU-a u pogledu zapošljavanja osoblja, izmjena ugovora o radu te informiranja i savjetovanja s osobljem. Postoje i posebna pravila za radnike u prometnom sektoru i upućene radnike (osobe zaposlene u jednoj zemlji koje su upućene na rad u drugu).

Potpora malim i srednjim poduzećima

Mala i srednja poduzeća okosnica su europskog gospodarstva i čine 99 % svih poduzeća u EU-u. Zbog toga su neophodna za dvostruku tranziciju EU-a prema održivom i digitalnom gospodarstvu.

Pristup financiranju

EU pruža potporu malim poduzećima putem lokalnih, regionalnih ili nacionalnih tijela. Financijski posrednici kao što su banke i društva rizičnog kapitala također osiguravaju sredstva u obliku zajmova s jamstvom EU-a, financiranja leasinga i financiranja vlasničkim kapitalom.

Pomoć malim poduzećima da prošire vidike

Kako bi pomogla malim i srednjim poduzećima da izvoze i ulažu izvan EU-a, Komisija pruža informacije o pristupu tržištima i mogućnostima povezivanja.

Opće savjetovanje i potpora

Europska poduzetnička mreža pomaže malim i srednjim poduzećima s međunarodnim ambicijama. Ondje ćete pronaći savjete stručnjaka, kontakte i događanja koji će vam omogućiti povezivanje s odgovarajućim međunarodnim partnerima i pomoći u razvoju poslovanja.