Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Institution and bodies profiles

Filtriranje

Institution and bodies profiles (76)

RSS
Rezultati 1 do 20
 • Izvršna agencija

EISMEA

Ova izvršna agencija Komisije upravlja programima EU-a kojima se malim poduzećima pomaže da budu konkurentni te programima za istraživanje, zaštitu okoliša, energiju i ribarsku industriju.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizirana agencija

acer

Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora radi na povećanju konkurentnosti, učinkovitosti i sigurnosti energetskog tržišta.

Internetska stranica
https://www.acer.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+386 8 205 34 00
Adresa
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Decentralizirana agencija

BEREC Office

Agencija pridonosi održavanju dosljedne primjene propisa o elektroničkim komunikacijama diljem EU-a.

Internetska stranica
http://berec.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Adresa
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
 • Decentralizirana agencija

Cedefop

Cedefop pomaže institucijama i organizacijama EU-a da razviju i zadovolje potrebe za strukovnim osposobljavanjem.

Internetska stranica
http://www.cedefop.europa.eu/en
E-adresa
Broj telefona
+30 2310 490 111
Adresa
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
 • Decentralizirana agencija

CEPOL

CEPOL razvija i organizira programe osposobljavanja za policijske službe i druge službenike za izvršavanje zakonodavstva u EU-u.

Internetska stranica
https://www.cepol.europa.eu/
E-adresa
Adresa
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
 • Izvršna agencija

CINEA

Izvršna agencija za inovacije i mreže upravlja programima EU-a za infrastrukturu i istraživanje u području prometa, energetike i telekomunikacija.

Internetska stranica
https://cinea.ec.europa.eu
E-adresa
Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizirana agencija

cpvo

Ured Zajednice za biljne sorte dodjeljuje prava intelektualnog vlasništva za nove biljne sorte u EU-u.

Internetska stranica
https://cpvo.europa.eu/en
E-adresa
Broj telefona
+33 2 41 25 64 00
Adresa
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
 • Izvršna agencija

EACEA

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) upravlja financijskim sredstvima namijenjenima obrazovanju, kulturi, audiovizualnoj djelatnosti, sportu, građanstvu i volontiranju.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizirana agencija

EASA

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa promiče zajedničke standarde sigurnosti i zaštite okoliša u civilnom zrakoplovstvu u EU-u.

Internetska stranica
http://easa.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+49 221 8999 000
Adresa
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
 • Decentralizirana agencija

EBA

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo radi na provedbi standardnih pravila za regulaciju i nadzor bankarstva u svim zemljama EU-a.

Internetska stranica
http://www.eba.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+33 (0)1 86 52 70 00
Adresa
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
 • Decentralizirana agencija

ECDC

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti pomaže vladama EU-a u pripremi za zaustavljanje širenja zaraznih bolesti.

Internetska stranica
https://ecdc.europa.eu/en/home
E-adresa
Broj telefona
+46 8 586 010 00
Adresa
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
 • Decentralizirana agencija

ECHA

Europska agencija za kemikalije provodi zakonodavstvo EU-a o kemikalijama.

Internetska stranica
https://echa.europa.eu/en/home
Broj telefona
+358 9 6861 80
Adresa
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
 • Agencija za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku

EDA

Europska agencija za obranu pruža potporu državama članicama EU-a (osim Danske) u poboljšanju obrambenih sposobnosti.

Internetska stranica
https://www.eda.europa.eu/
Broj telefona
+32 2 504 28 00
Adresa
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Pravna osoba Europske unije

EDPB

Europski odbor za zaštitu podataka daje smjernice i preporuke za primjenu pravila o zaštiti podataka u EU-u.

Internetska stranica
https://edpb.europa.eu/edpb_en
E-adresa
Adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Tijelo EU-a

EDPS

Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da institucije i tijela EU-a pri obradi podataka štite osobne podatke.

Internetska stranica
https://edps.europa.eu/_en
Broj telefona
+32 2 283 19 00
Adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizirana agencija

EEA

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Internetska stranica
http://www.eea.europa.eu/
Broj telefona
+45 33 36 71 00
Adresa
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
 • Decentralizirana agencija

EFCA

Europska agencija za kontrolu ribarstva promiče zajedničke standarde za kontrolu, inspekciju i nadzor u okviru zajedničke ribarstvene politike EU-a.

Internetska stranica
http://www.efca.europa.eu/en
Broj telefona
+34 986 12 06 10
Adresa
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain