Skip to main content

Institution and bodies profiles

Filtriranje

Institution and bodies profiles (68)

RSS
Rezultati 1 do 10
Decentralizirana agencija

Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora radi na povećanju konkurentnosti, učinkovitosti i sigurnosti energetskog tržišta.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+386 8 205 34 00
Adresa
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Zajedničko poduzeće EU-a

Zajedničko poduzeće za bioindustriju želi stvoriti održiviji i konkurentniji sektor bioindustrije u EU-u.

Internetska stranica
Adresa
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralizirana agencija

Agencija pridonosi održavanju dosljedne primjene propisa o elektroničkim komunikacijama diljem EU-a.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Adresa
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Decentralizirana agencija

Cedefop pomaže institucijama i organizacijama EU-a da razviju i zadovolje potrebe za strukovnim osposobljavanjem.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+30 2310 490 111
Adresa
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
Decentralizirana agencija

CEPOL razvija i organizira programe osposobljavanja za policijske službe i druge službenike za izvršavanje zakonodavstva u EU-u.

Internetska stranica
E-adresa
Adresa
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
Izvršna agencija

Izvršna agencija za inovacije i mreže upravlja programima EU-a za infrastrukturu i istraživanje u području prometa, energetike i telekomunikacija.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Zajedničko poduzeće EU-a

Clean Sky 2 želi stvoriti tehnološka rješenja za izazove u komercijalnom letenju.

Internetska stranica
Broj telefona
+32 2 221 81 52
Adresa
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Tijelo EU-a

Odbor regija je skupština koja savjetuje europske institucije o zakonima koji utječu na gradove i regije EU-a.

Internetska stranica
Broj telefona
+32 2 282 22 11
Adresa
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralizirana agencija

Ured Zajednice za biljne sorte dodjeljuje prava intelektualnog vlasništva za nove biljne sorte u EU-u.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+33 2 41 25 64 00
Adresa
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France