Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Institution and bodies profiles

Filtriranje

Institution and bodies profiles (76)

RSS
Rezultati 40 do 60
 • Agencija za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku

EUISS

Institut Europske unije za sigurnosne studije analizira pitanja vanjske, sigurnosne i obrambene politike.

Internetska stranica
http://www.iss.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+33 1 56 89 19 30
Adresa
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
 • Decentralizirana agencija

Eurojust

Eurojust podupire pravosudnu suradnju u EU-u u pogledu različitih prekograničnih kaznenih djela, kao što su terorizam, trgovina drogom i kiberkriminalitet.

Internetska stranica
https://www.eurojust.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+31 70 412 50 00
Adresa
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands
 • Decentralizirana agencija

Europol

Europol podupire tijela EU-a za izvršavanje zakonodavstva u borbi protiv opsežnih kriminalnih aktivnosti kao što su terorizam, prijevare i trgovina drogom.

Internetska stranica
https://www.europol.europa.eu/
Broj telefona
+31 70 302 50 00
Adresa
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
 • Izvršna agencija

Europska izvršna agencija za istraživanje (REA)

Izvršna agencija za istraživanje tijelo je za financiranje istraživanja i inovacija. Ona upravlja bespovratnim sredstvima EU-a za istraživanje.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Institucija EU-a

Europska komisija

Europska komisija predlaže zakonodavstvo, osigurava njegovu pravilnu primjenu te upravlja programima potrošnje EU-a.

Internetska stranica
https://commission.europa.eu/index_en
Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Tijelo EU-a

Europski ombudsman

Europski ombudsman istražuje pritužbe o nepravilnostima u radu institucija i drugih tijela EU-a.

Internetska stranica
https://www.ombudsman.europa.eu/en/home
Broj telefona
+33 3 88 17 23 13
Adresa
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, France
 • Institucija EU-a

Europski parlament

Europski parlament čine izravno izabrani zastupnici iz svake države članice EU-a koji raspravljaju o zakonima te ih mijenjaju.

Internetska stranica
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Broj telefona
+32 2 284 21 11
Adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Institucija EU-a

Europsko vijeće

Europsko vijeće čine šefovi država i vlada EU-a. Odgovorno je za opći politički smjer EU-a.

Internetska stranica
https://www.consilium.europa.eu/en/
Broj telefona
+32 2 281 61 11
Adresa
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizirana agencija

EUSPA

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Internetska stranica
https://www.euspa.europa.eu/
Broj telefona
+420 234 766 000
Adresa
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia
 • Agencija Euratoma

F4E

Fuzija za energiju upravlja doprinosom EU-a projektu istraživanja fuzije ITER.

Internetska stranica
http://fusionforenergy.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+34 93 320 18 00
Adresa
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain
 • Decentralizirana agencija

FRA

Agencija EU-a za temeljna prava pruža neovisne savjete donositeljima odluka u EU-u i na nacionalnoj razini u pogledu temeljnih prava.

Internetska stranica
http://fra.europa.eu/en
Broj telefona
+43 1 580 30 0
Adresa
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
 • Decentralizirana agencija

Frontex

Frontex pomaže državama članicama EU-a u upravljanju vanjskim granicama i usklađivanju graničnih kontrola pružanjem tehničke potpore i stručnog znanja.

Internetska stranica
https://frontex.europa.eu/
Broj telefona
+48 22 205 95 00
Adresa
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
 • Izvršna agencija

HaDEA

Rad Izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA) usmjeren je na ambiciju Europske komisije da pomogne u obnovi Europe nakon pandemije bolesti COVID-19 tako da postane zelenija, digitalnija, otpornija i spremnija za suočavanje s trenutačnim i budućim izazovima.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Tijelo EU-a

OR

Odbor regija je skupština koja savjetuje europske institucije o zakonodavnim aktima koji utječu na gradove i regije EU-a.

Internetska stranica
https://cor.europa.eu/en
Broj telefona
+32 2 282 22 11
Adresa
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizirana agencija
 • CdT

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

Prevoditeljski centar pruža usluge prevođenja agencijama i tijelima EU-a u cijeloj Europi i surađuje s ostalim prevoditeljskim službama EU-a.

Internetska stranica
https://cdt.europa.eu/en
Broj telefona
+352 421 71 11
Adresa
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luxembourg
 • Agencija za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku

SatCen

Satelitski centar EU-a pruža satelitske snimke i snimke iz zraka za aktivnosti zajedničke vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU-a.

Internetska stranica
https://www.satcen.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+34 91 678 60 00
Adresa
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain