Glavni sadržaj
European Committee of the Regions - Logo

Pregled

  • Uloga: savjetodavno tijelo EU-a koje predstavlja europska regionalna i lokalna tijela
  • Predsjednik: Vasco Alves Cordeiro 
  • Godina osnivanja: 1994.
  • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Internetske straniceEuropski odbor regija

Europski odbor regija savjetodavno je tijelo EU-a koje čine izabrani lokalni i regionalni predstavnici iz svih 27 država članica. Oni u Odboru regija iznose svoje mišljenje o zakonodavstvu EU-a koje izravno utječe na regije i gradove.

Zadaće Odbora regija?

Odbor regija omogućuje regijama i gradovima da službeno iznesu svoje stavove u zakonodavnim postupcima EU-a i tako osigurava poštovanje položaja i potreba regionalnih i lokalnih vlasti.

  • Europska komisija, Vijeće EU-a i Europski parlament dužni su se savjetovati s Odborom regija pri izradi zakonodavstva o pitanjima koja se odnose na lokalnu i regionalnu upravu, primjerice zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, socijalna politika, ekonomska i socijalna kohezija, promet, energetika i klimatske promjene.
  • Ako to ne učine, Odbor regija predmet može uputiti Sudu EU-a.
  • Kad se Odboru regija dostavi zakonodavni prijedlog, on sastavlja i donosi mišljenje te ga prosljeđuje relevantnim institucijama EU-a.
  • Odbor regija izdaje mišljenja i na vlastitu inicijativu.

Sastav

Članovi Odbora regija izabrani su predstavnici u lokalnim ili regionalnim tijelima. Svaka država predlaže članove po svojem izboru, a Vijeće EU-a imenuje ih na petogodišnje mandate, koji se mogu obnoviti. Broj članova po državi ovisi o broju stanovnika te države.

Članovi iz jedne države čine nacionalno izaslanstvo koje odražava političku, geografsku, regionalnu i lokalnu strukturu te države.

Svaki član može se i pridružiti nekom političkom klubu u Odboru regija. Trenutačno postoji šest klubova koji odražavaju niz političkih opredjeljenja: Europska pučka stranka (EPP)Stranka europskih socijalista (PES)Renew Europe, Klub Europskog saveza (EA)Klub Europskih konzervativaca i reformista (ECR) i Zeleni. Članovi se ne moraju pridružiti ni jednoj političkoj stranci ako to ne žele (nezavisni članovi).

Odbor regija imenuje jednog od svojih članova predsjednikom na mandat od dvije i pol godine.

Kako funkcionira Odbor regija?

Odbor regija imenuje izvjestitelja (jedan od članova) koji se savjetuje s dionicima i sastavlja mišljenje. Tada povjerenstvo Odbora regija za odgovarajuće područje politike raspravlja o mišljenju i prihvaća ga. Zatim se na plenarnoj sjednici mišljenje predstavlja svim članovima, koji glasuju o njegovoj izmjeni i donošenju. Naposljetku se mišljenje prosljeđuje svim relevantnim institucijama EU-a.

Tijekom godine održi se najviše šest plenarnih sjednica, na kojima se donose mišljenja o između 50 i 80 zakonodavnih projekata.

Odbor regija i vi

Odbor regija potiče sudjelovanje na svim razinamaod regionalnih i lokalnih vlasti do pojedinačnih građana. Regionalne i lokalne vlasti, udruženja, nevladine organizacije, stručnjaci i članovi akademske zajednice mogu sudjelovati u anketama, savjetovanjima i događanjima na internetu. U natječaju za nagradu Europska poduzetnička regija mogu sudjelovati sve regije s političkim nadležnostima, a na natječaje za najbolji doktorski rad mogu se prijaviti članovi akademske zajednice.

Odbor regija uspostavio je nekoliko mreža kako bi regije i gradovi EU-a mogli razmjenjivati najbolje prakse, surađivati i pridonositi raspravi u EU-u o raznim temama, primjerice gospodarskom rastu i zapošljavanju, borbi protiv klimatskih promjena, prekograničnoj suradnji, razvoju i supsidijarnosti.

Europski odbor regija predstavlja milijun lokalnih i regionalnih političara Europske unije i surađuje s mladim izabranim političarima (YEP) tako što ih poziva na plenarna zasjedanja OR-a ili primjerice na Europski samit regija i gradova.

Više informacija

Tko je tko

Publikacije

Dokumentacijski centar

Poslovi

Europa u mojoj regiji

Kontakt

Europski odbor regija (OR)

Ime
Europski odbor regija (OR)
Internetska stranica
https://cor.europa.eu/hr
Broj telefona
+32 2 282 22 11
Broj telefaksa
+32 2 282 23 25
Poštanska adresa
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgija
Društvene mreže