Glavni sadržaj

Jezici na našim internetskim stranicama

Informacije na mnogo jezika

Na svojim internetskim stranicama nastojimo pružati informacije na sva 24 službena jezika EU-a. Ako sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku EU-a, sve više internetskih stranica nudi uslugu eTranslation, Komisijinu uslugu strojnog prevođenja.

Nastojimo uspostaviti primjerenu ravnotežu između uvažavanja govornika brojnih jezika EU-a i praktičnih aspekata, kao što su ograničeni resursi za prevođenje. Neki sadržaji, primjerice zakonodavstvo, uvijek su dostupni na svim jezicima EU-a. Drugi su dostupni samo na jezicima za koje na temelju istraživanja korisničkog iskustva znamo da dopiru do najšire publike.

Sav sadržaj objavljuje se barem na engleskom jeziku jer su istraživanja pokazala da je to materinji ili odabrani strani jezik 90 % posjetitelja naših stranica.

Koji se jezici koriste na našim internetskim stranicama?

Prioritetni sadržaj, zakonodavstvo, ključni politički dokumenti i još neke najčešće posjećene internetske stranice Komisije na domeni „Europa”, primjerice službene internetske stranice Europske unije, dostupni su na sva 24 službena jezika EU-a.

Hitne ili kratkoročne informacije možda će prvo biti objavljene samo na nekoliko ili čak na samo jednom jeziku. Prijevodi na druge jezike mogli bi biti dodani kasnije, ovisno o potrebama korisnika.

Specijalizirane informacije (tehničke informacije, kampanje, javni natječaji, lokalne vijesti i događanja) možda će biti objavljene samo na nekoliko ili čak na samo jednom jeziku, ovisno o tome tko je ciljana publika.