Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Jezici na našim internetskim stranicama

Europska komisija želi posjetiteljima ove stranice omogućiti pristup potrebnim informacijama na željenom jeziku, čak i ako to nije njihov majčinski jezik.

Informacije na mnogo jezika

Na našim internetskim stranicama nastojimo pružati informacije na sva 24 službena jezika EU-a. Ako sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku EU-a, sve više internetskih stranica nudi uslugu eTranslation, Komisijinu vlastitu uslugu strojnog prevođenja.

Nastojimo uspostaviti primjerenu ravnotežu između uvažavanja govornika brojnih jezika EU-a i praktičnih aspekata, kao što su ograničeni resursi za prevođenje. Neki sadržaji, primjerice zakonodavstvo, uvijek su dostupni na svim jezicima EU-a. Drugi su dostupni samo na jezicima ili kombinaciji jezika za koje na temelju istraživanja korisničkog iskustva znamo da dopiru do najšire publike.

Sav sadržaj objavljuje se barem na engleskom jeziku jer su istraživanja pokazala da je to majčinski ili odabrani strani jezik 90 % posjetitelja naših stranica.

Koji se jezici koriste na našim internetskim stranicama?

Prioritetni sadržaj, ključni politički dokumenti i još neke najčešće posjećene internetske stranice Komisije na internetskoj domeni „Europa”, primjerice „Službene web-stranice Europske unije”, dostupni su na sva 24 službena jezika EU-a.

Hitne ili kratkoročne informacije možda će prvo biti objavljene samo na nekoliko ili čak na samo jednom jeziku. Drugi jezici mogli bi biti dodani kasnije, ovisno o potrebama korisnika.

Specijalizirane informacije (tehničke informacije, kampanje, javni natječaji, lokalne vijesti i događanja) možda će biti objavljene samo na nekoliko ili čak na samo jednom jeziku, ovisno o tome tko je ciljana publika.