Direct naar de inhoud

Talen op onze websites

Informatie in vele talen

Wij willen op onze websites informatie verstrekken in alle 24 officiële talen van de EU. Steeds meer websites bieden eTranslation aan, de machinevertaaldienst van de Commissie, als inhoud niet beschikbaar is in de door u gekozen EU-taal.

Bij ons taalbeleid proberen we het juiste evenwicht te vinden tussen respect voor de vele talen van onze lezers in de EU, en praktische overwegingen zoals de beperkte middelen voor vertaling. Bepaalde documenten, zoals wetgeving, verschijnen altijd in alle talen van de EU. Andere inhoud is soms alleen beschikbaar zijn in de talen waarvan uit gebruikersonderzoek blijkt dat we het grootste deel van de doelgroep bereiken.

We publiceren alles in ieder geval in het Engels, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat dit voor ongeveer 90% van alle bezoekers aan onze sites de eerste vreemde taal of de moedertaal is.

Welke talen worden op onze webpagina’s gebruikt?

Prioritaire inhoud, wetgeving, belangrijke politieke documenten en enkele van de andere meest bezochte webpagina’s van de Commissie op het webdomein "Europa", zoals de officiële website van de Europese Unie, zijn beschikbaar in alle 24 officiële talen van de EU.

Dringende of pas binnengekomen informatie kan in eerste instantie slechts in een paar talen of zelfs maar één taal verschijnen. Andere talen kunnen later worden toegevoegd, afhankelijk van de behoeften van de gebruikers.

Gespecialiseerde informatie (technische informatie, campagnes, aanbestedingen, lokaal nieuws en evenementen) kan in enkele talen of zelfs slechts één taal beschikbaar zijn. De keuze hangt af van de doelgroep.