Skip to main content

Beginselen en waarden

Doelstellingen en waarden

De vrede en veiligheid bevorderen en de grondrechten en fundamentele vrijheden eerbiedigen — dit zijn slechts enkele van de doelstellingen en waarden van de Europese Unie. Ontdek ze allemaal.

Oprichtingsverdragen

Overzicht van de belangrijkste EU-verdragen (oprichtingsverdragen, wijzigingen, Verdrag van Lissabon, Schengen-overeenkomst enz.)

Toegang tot informatie

Om het wetgevingsproces transparanter te maken, hebben alle burgers van de EU toegang tot openbare documenten van de instellingen. Hier komt u te weten hoe u deze documenten kunt raadplegen.