Skip to main content
De officiële website

van de Europese Unie

In de kijker

Illustration picture of a vaccine

De gezamenlijke EU-aanpak van de coronacrisis

Met alle middelen waarover ze beschikt, helpt de EU de lidstaten hun nationale maatregelen te coördineren. Dat houdt ook in dat zij objectieve informatie geeft over de verspreiding van het virus, over de maatregelen om de uitbraak in te dammen en over de inspanningen voor het herstel van de economische en sociale schade.

Op deze pagina vindt u links naar speciale websites en documenten van de EU-instellingen en de lidstaten.

Uitgelicht

Global Gateway

De strategie van de Europese Unie voor duurzame verbindingen overal ter wereld.

NextGeneration EU

Dit is NextGenerationEU. Het is meer dan een herstelplan. Het is een eenmalige kans om sterker uit de pandemie te komen, onze economie te transformeren, kansen en banen te creëren voor het Europa waar we willen leven.

Een Europese Green Deal

Europa wil het eerste klimaatneutrale continent worden door over te schakelen op een moderne, hulpbronnenefficiënte economie

Beginselen en waarden

De gemeenschappelijke beginselen en waarden waarop de EU gebaseerd is: vrijheid, democratie, gelijkheid, eerbiediging van de rechtsstaat en bevordering van vrede en stabiliteit.

EU-prioriteiten

Meer over de prioriteiten van de EU voor 2019-2024: een groen Europa bevorderen, de economische basis ontwikkelen, de burgers en hun vrijheden beschermen.

Begroting

Hoe de EU-begroting gefinancierd en uitgevoerd wordt, EU-middelenbeheer, uitgaventerreinen, factchecking.

Resultaten

Ontdek wat de EU doet voor haar burgers, hoe zij hun rechten beschermt, de welvaart bevordert en de wereld veiliger probeert te maken.

Leerhoek

Leermiddelen, spelletjes en veel meer over de Europese Unie en haar activiteiten, voor kinderen en tieners, leerkrachten en ouders

Populairste publicaties

Algemene informatie in verschillende formaten over de Europese Unie en wat zij doet, gericht op mensen vanaf 18 jaar