Direct naar de inhoud

Europese jaren

Wat is een Europees jaar?

Het gaat om een bewustmakingscampagne over een specifiek onderwerp om het debat en de dialoog in en tussen EU-landen aan te moedigen. Een bepaald onderwerp wordt onder de aandacht gebracht van de nationale overheden, zowel om informatie te verstrekken als om attitudes te veranderen.

De Europese Commissie stelt het thema voor een Europees Jaar voor, dat vervolgens moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de overheden van de EU-lidstaten. Hoewel de Europese jaren al bijna 40 jaar lopen, is niet noodzakelijk ieder jaar een Europees jaar.

Waarom hebben we ze nodig?

In Europese jaren wordt vaak extra financiering vrijgemaakt voor lokale, nationale en internationale projecten rond het thema van het jaar.

Een Europees jaar is ook een sterk politiek signaal van de EU-instellingen en de nationale overheden dat zij in hun beleid meer rekening zullen houden met het thema. In sommige gevallen kan de Commissie nieuwe wetgeving over het thema voorstellen.

Wat zijn de thema’s?

Europese jaren zijn er sinds 1983. Hier zijn enkele recente voorbeelden, waaronder het thema van dit jaar:

2023-2024Europees Jaar van de vaardigheden

In de hele Europese Unie zullen evenementen en activiteiten worden georganiseerd om mensen te helpen de juiste vaardigheden voor hoogwaardige banen aan te leren en bedrijven te helpen tekorten aan vaardigheden aan te pakken. Zowel werkzoekenden als werkgevers krijgen toegang tot allerlei mogelijkheden, kunnen ervaringen en inzichten delen en ontdekken hoe EU-initiatieven en financieringsmogelijkheden kunnen helpen.

2022 - Europees Jaar van de jeugd

In 2022 zijn er tal van mogelijkheden voor jonge Europeanen om deel te nemen aan educatieve en allerlei andere activiteiten, zich in te zetten voor de samenleving, nieuwe mensen te ontmoeten, andere culturen te ontdekken, hun kansen op werk te verbeteren en ideeën uit te wisselen. 

2021Europees Jaar van de spoorwegen

Evenementen en initiatieven om het spoor te promoten als een duurzame, innovatieve en veilige vervoerswijze en om de voordelen ervan voor mens, economie en klimaat te benadrukken.

2018Europees jaar voor cultureel erfgoed

Lees meer over de 23.000 evenementen die in heel Europa zijn georganiseerd om het cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen, het te beschermen en het behoud ervan voor de toekomst te waarborgen.

2015Europees jaar voor ontwikkeling

Lees hoe de EU de Europeanen informeerde over ontwikkelingssamenwerking en hen aanmoedigde om deel te nemen aan ontwikkelingsactiviteiten. Zij hebben ook geleerd hoe dit zowel henzelf als de begunstigden ten goede komt.

2013-2014Europees jaar van de burger

De burgerdialogen waren een belangrijk resultaat van dit Europees Jaar, dat de bevolking moest aanmoedigen om mee te werken aan de opbouw van een sterkere en meer politieke EU.