Skip to main content

Beginselen, landen, geschiedenis

Beginselen en waarden

De gemeenschappelijke beginselen en waarden waarop de EU gebaseerd is: vrijheid, democratie, gelijkheid, eerbiediging van de rechtsstaat en bevordering van vrede en stabiliteit.

Feiten en cijfers

Statistieken over de EU-landen en hun bevolking, over economie, werkgelegenheid, vervoer en energie, en over de EU-instellingen.

Landenprofielen

Informatie over EU-landen: overheid en samenleving, landen die de euro gebruiken, leden van de reiszone zonder grenzen.

De geschiedenis van de EU

Lees meer over de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de EU, de ontwikkeling van de EU in de loop van de decennia, de mannen en vrouwen die een sleutelrol in de EU hebben gespeeld.

Symbolen

De symbolen voor de EU en haar waarden: de vlag, het volkslied en het motto van de EU, Europadag.

Talen

Lees over de 24 officiële talen en de minderheidstalen van de EU, en over de programma’s voor het leren van talen in de EU.

Lid worden van de EU

Lid worden van de EU is een ingewikkelde procedure die veel tijd in beslag neemt. Eerst moet een kandidaat-lidstaat aan allerlei voorwaarden voldoen.