Skip to main content

Principper, lande og historie

Principper og værdier

De fælles principper og værdier, som ligger til grund for livet i EU: frihed, demokrati, lighed og retsstatsprincippet, fremme af fred og stabilitet.

Fakta og nøgletal

Statistikker om EU-lande og -befolkninger, økonomi og beskæftigelse, transport og energi og EU-institutionerne.

Landeprofiler

Oplysninger om EU-lande, myndigheder og samfund, euro-lande og Schengen-lande.

Optagelse i EU

For at blive medlem af EU skal man igennem en omfattende procedure, og det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Når et ansøgerland opfylder betingelserne for medlemskab.

EU's historie

De vigtigste begivenheder i EU's historie, hvordan EU har udviklet sig gennem årtierne, og de mænd og kvinder, der har spillet en central rolle i EU.

Symboler

Symboler, der formidler EU og dets værdier: EU-flaget, EU-hymnen og mottoet, Europadagen.

Sprog

Få mere at vide om de 24 officielle EU-sprog, mindretalssprog i EU og EU's sprogindlæringsprogrammer.