Skip to main content

Deltag, interager og stem i EU

Dine rettigheder – og hvordan du gør brug af dem

Hvis du er statsborger i et EU-land, har du pr. definition unionsborgerskab og ret til at deltage aktivt i EU's politiske liv.

Deltag i debatten

  • Portalen Deltag i debatten giver dig mulighed for at være med til at udforme EU's politikker ved at bidrage til EU's høringer om planlagte initiativer.
  • Del dine idéer med Fit for Future-platformen, og vær med til at reducere bureaukratiet og gøre eksisterende EU-lovgivning enklere og mere fremtidssikker. 
  • Mød EU-repræsentanter ansigt til ansigt for at drøfte emner, du er interesseret i, ved de borgerdialogarrangementer, der regelmæssigt afholdes rundt om i EU.

Det Europæiske borgerinitiativ

Hjælp med at sætte EU's politiske dagsorden ved at deltage i det europæiske borgerinitiativ. Det giver dig mulighed for at bede Kommissionen om at udarbejde lovgivning om et emne, der er vigtigt for dig, og som falder ind under dens beføjelser. Du skal kunne vise, at der er bred opbakning til dit initiativ.

Når et initiativ har nået én mio. underskrifter og minimumstærsklerne i syv EU-lande, vil Kommissionen beslutte, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes.

Konferencen om Europas fremtid: 

Konferencen om Europas fremtid giver folk fra alle samfundslag mulighed for at være med til at forme de fremtidige EU-politikker. Her kan du få indflydelse på vores kontinents fremtid og følge de fremskridt, der nås.

Mere om konferencen om Europas fremtid

Europæiske og lokale valg

Læs mere om, hvordan du registrerer dig som vælger eller stiller op som kandidat ved lokalvalg og valg til Europa-Parlamentet, bl.a. i det land, hvor du bor, hvis du er EU-borger og bor i et andet EU-land end dit hjemland. Find ud af, hvilke betingelser der gælder.

Mere om valg til Europa-Parlamentet og lokalvalg

Indsend et andragende til Europa-Parlamentet 

Find oplysninger om, hvordan du kommer i gang, indsender og støtter et andragende til Europa-Parlamentet om en EU-relateret politik, der berører dig. 

Læs mere om andragender til Europa-Parlamentet

Princippet om flersprogethed

Når du kontakter EU's institutioner og rådgivende organer direkte, har du ret til at modtage svar på et hvilket som helst af EU's 24 officielle sprog.

Borgerdialoger 

Læs mere om kommende borgerdialoger, hvor du kan møde EU-repræsentanter og drøfte EU-spørgsmål, der berører dig, på fællesmøder, som regelmæssigt afholdes rundt om i EU. Klik på linket for at finde ud af, hvad der blev drøftet under tidligere borgerdialoger.

Mere om borgerdialoger 

Opinionsundersøgelser

Læs mere om resultaterne af Eurobarometers opinionsundersøgelser fra 1974 til i dag. En standardopinionsundersøgelse består af ca. 1000 personlige interviews pr. EU-land om et aktuelt EU-spørgsmål, der berører offentligheden.

Mere om opinionsundersøgelser

E-fællesskabstjeneste (SINAPSE) 

Er du ekspert i EU's politikudformning og forvaltning? Tilmeld dig SINAPSE, en onlineplatform, hvor du kan oprette eller deltage i e-fællesskaber med andre eksperter og frit udveksle oplysninger om politikudformning. 

Mere om e-fællesskabstjenesten (SINAPSE)

 

Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder som EU-borger i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 18) og i chartret om grundlæggende rettigheder (kapitel V).

 

Videogalleri