Skip to main content

Deltag, kom i dialog, og stem i EU

Dine rettigheder – og hvordan du gør brug af dem

Hvis du er statsborger i et EU-land, har du pr. definition EU-borgerskab og ret til at deltage aktivt i EU's politiske liv.

Deltag i debatten

  • Portalen Deltag i debatten giver dig mulighed for at udforme EU's politikker ved at bidrage til EU's høringer om planlagte initiativer.
  • Del dine idéer med platformen Fit for Future, og vær med til at reducere bureaukratiet og gøre eksisterende EU-lovgivning enklere og mere fremtidssikker. 
  • Mød EU-repræsentanter ansigt til ansigt for at drøfte emner, du er interesseret i, ved at deltage i borgerdialogarrangementer, der regelmæssigt afholdes rundt om i EU.

Det europæiske borgerinitiativ

Det europæiske borgerinitiativ

Hjælp med at sætte EU's politiske dagsorden ved at deltage i det europæiske borgerinitiativ. Det giver dig mulighed for at bede Kommissionen om at udarbejde lovgivning om et emne, der er vigtigt for dig, og som falder ind under dens beføjelser. Du skal kunne vise, at der er bred opbakning til dit initiativ.

Når et initiativ har nået én mio. underskrifter og minimumstærsklerne i syv EU-lande, vil Kommissionen beslutte, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes.

Europæiske borgerpaneler

Et af de fremtrædende resultater af Konferencen om Europas fremtid er de europæiske borgerpaneler, som samler tilfældigt udvalgte borgere fra alle 27 EU-lande til debatter om vigtige kommende forslag. Debatterne munder ud i anbefalinger, som Europa-Kommissionen tager med i overvejelserne, når den fastlægger sine politiske og lovgivningsmæssige initiativer.

Læs mere om de europæiske borgerpaneler

Europæiske og lokale valg

Læs mere om, hvordan du registrerer dig som vælger eller stiller op som kandidat ved lokalvalg og valg til Europa-Parlamentet, herunder i det land, du bor i, hvis du er EU-borger og bor i et andet EU-land. Find ud af, hvilke betingelser der gælder.

Mere om valg til Europa-Parlamentet og lokalvalg

Indsend et andragende til Europa-Parlamentet 

Find oplysninger om, hvordan du kommer i gang, indsender og støtter et andragende til Europa-Parlamentet om en EU-relateret politik, der berører dig. 

Læs mere om andragender til Europa-Parlamentet

Princippet om flersprogethed

Når du kontakter EU's institutioner og rådgivende organer direkte, har du ret til at modtage svar på et hvilket som helst af EU's 24 officielle sprog.

Opinionsundersøgelser

Læs mere om resultaterne af Eurobarometers opinionsundersøgelser fra 1974 til i dag. En standardopinionsundersøgelse består af ca. 1000 personlige interviews pr. EU-land om et aktuelt EU-spørgsmål, der berører offentligheden.

Mere om meningsmålinger

E-fællesskabstjeneste (SINAPSE) 

Er du ekspert i EU's politikudformning og forvaltning? Tilmeld dig SINAPSE, en onlineplatform, hvor du kan oprette eller deltage i e-fællesskaber med andre eksperter og frit udveksle oplysninger om politikudformning. 

Mere om e-fællesskabstjenesten (SINAPSE)

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Projektet "Lokalpolitikere opbygger Europa" samler byrådsmedlemmer fra alle EU-lande og hjælper dem med at kommunikere med deres lokale målgrupper om EU-emner.

Læs mere om projektet Lokalpolitikere opbygger Europa

 

Du kan læse mere om dine rettigheder som EU-borger i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 18) og i chartret om grundlæggende rettigheder (kapitel V).

Videogalleri