Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συμμετοχή, αλληλεπίδραση και ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1 of 1

Τα δικαιώματά σας και πώς να τα ασκείτε

Εάν είστε πολίτης χώρας της ΕΕ, έχετε εξ ορισμού την ιθαγένεια της ΕΕ και κατά συνέπεια το δικαίωμα να συμμετέχετε ενεργά στην πολιτική ζωή της ΕΕ.

Πείτε μας τη γνώμη σας

Διαμορφώστε τις πολιτικές της ΕΕ συμβάλλοντας στις διαβουλεύσεις της ΕΕ σχετικά με προγραμματισμένες πρωτοβουλίες στη διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας».

Μοιραστείτε τις ιδέες σας στην πλατφόρμα Fit for Future για να βοηθήσετε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να γίνει η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ απλούστερη και καταλληλότερη για το μέλλον.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Βοηθήστε στην κατάρτιση του θεματολογίου χάραξης πολιτικής της ΕΕ παίρνοντας μέρος στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε νομοπαρασκευή για κάποιο θέμα που σας αφορά και το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Θα πρέπει βέβαια να αποδείξετε ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την πρωτοβουλία σας.

Όταν μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές και τα ελάχιστα κατώτατα όρια σε 7 χώρες της ΕΕ, η Επιτροπή αποφασίζει αν και ποια μέτρα θα λάβει.

Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών

Ένα θετικό αποτέλεσμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης: στο πλαίσιο των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών συναντώνται πολίτες από τις 27 χώρες της ΕΕ, οι οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία, για να συζητήσουν σημαντικές επικείμενες προτάσεις και να διατυπώσουν συστάσεις τις οποίες θα λάβει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον καθορισμό των πρωτοβουλιών πολιτικής, όπως και των νομοθετικών πρωτοβουλιών της.

Μάθετε περισσότερα για την πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών 

Ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές

Ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να εγγραφείτε για να ψηφίσετε ή για να θέσετε υποψηφιότητα στις τοπικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές, ακόμη κι αν είστε υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ και ζείτε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Δείτε ποιοι όροι ισχύουν.

Ευρωεκλογές 2024

Ευρωεκλογές και δημοτικές εκλογές

Υποβολή αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε, να υποβάλετε και να στηρίξετε μια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με κάποια πολιτική που συνδέεται με την ΕΕ και σας αφορά.

Η αρχή της πολυγλωσσίας

Στην απευθείας επικοινωνία σας με τα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ, έχετε δικαίωμα να λάβετε απάντηση σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Δημοσκοπήσεις

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων του Ευρωβαρόμετρου από το 1974 έως σήμερα. Μια συνηθισμένη δημοσκόπηση περιλαμβάνει περίπου 1000 προσωπικές συνεντεύξεις ανά χώρα της ΕΕ σχετικά με ένα επίκαιρο ζήτημα της ΕΕ που επηρεάζει το κοινό.

Υπηρεσία ηλεκτρονικών κοινοτήτων (SINAPSE) 

Είστε εμπειρογνώμονας σε θέματα χάραξης πολιτικής και διακυβέρνησης της ΕΕ; Εγγραφείτε στο SINAPSE, μια επιγραμμική πλατφόρμα όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ηλεκτρονικές κοινότητες ή να συμμετέχετε σε ήδη υπάρχουσες κοινότητες άλλων εμπειρογνωμόνων για την ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα χάραξης πολιτικής. 

Τοπικοί σύμβουλοι

Το έργο «Οικοδόμηση της Ευρώπης μαζί με τους τοπικούς συμβούλους» συγκεντρώνει τοπικούς αιρετούς συμβούλους από όλες τις χώρες της ΕΕ και τους βοηθά να συζητούν με το τοπικό κοινό τους θέματα που αφορούν την ΕΕ.

 

Περισσότερα στοιχεία για τα δικαιώματά σας ως πολίτη της ΕΕ θα βρείτε στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 18) και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Κεφάλαιο V).

Συλλογή βίντεο