Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αρχές, χώρες, ιστορία

Easy to read - Symbol

Η μορφή «κείμενο για όλους» καθιστά τις πληροφορίες προσβάσιμες ώστε να γίνονται κατανοητές από όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με νοητική αναπηρία.