Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η ΕΕ χαρακτηρίζεται από την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της, και οι γλώσσες που ομιλούνται στις χώρες της ΕΕ αποτελούν ουσιώδες κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της. Για τον λόγο αυτό η ΕΕ υποστηρίζει την πολυγλωσσία στα προγράμματά της και στις εργασίες των θεσμικών της οργάνων.

Η ΕΕ έχει 24 επίσημες γλώσσες:

αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.

Ιστορία

Κάθε φορά που προσχωρούν νέα μέλη στην ΕΕ, προστίθενται νέες γλώσσες στον αριθμό των επίσημων γλωσσών.

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ από το...

 • 1958: γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά
 • 1973: αγγλικά, δανικά
 • 1981: ελληνικά
 • 1986: ισπανικά, πορτογαλικά
 • 1995: σουηδικά, φινλανδικά
 • 2004: εσθονικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβακικά, σλοβενικά, τσεχικά
 • 2007: βουλγαρικά, ιρλανδικά, ρουμανικά
 • 2013: κροατικά

Ανακαλύψτε πώς ακούγονται οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Πολυγλωσσία

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ είναι η πολυγλωσσία.

Η πολιτική αυτή έχει ως στόχο:

 • την επικοινωνία με τους πολίτες στη γλώσσα τους
 • την προστασία της πλούσιας γλωσσικής πολυμορφίας της Ευρώπης
 • την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών στην Ευρώπη

Πρόκειται για μια μοναδική προσέγγιση, που δεν μπορεί να συγκριθεί με την προσέγγιση πολύγλωσσων χωρών ή διεθνών οργανισμών.

Η πολυγλωσσία κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες για να επικοινωνούν με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα θεσμικά όργανα πρέπει να απαντήσουν στην ίδια γλώσσα.

Οι νομικές πράξεις και η σύνοψή τους είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Κατά τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται διερμηνεία σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα όταν μιλούν στο Κοινοβούλιο.

Εδώ υπεισέρχονται οι διερμηνείς συνεδριάσεων και οι μεταφραστές, οι οποίοι μεταφέρουν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και σε άλλες γλώσσες όταν χρειάζεται.

Γλωσσικό καθεστώς της ΕΕ

Το Συμβούλιο θεσπίζει με ομοφωνία τους κανόνες σχετικά με το γλωσσικό καθεστώς των θεσμικών οργάνων της ΕΕ μέσω κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 342 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες καθορίζονται στον κανονισμό αριθ. 1, ο οποίος ορίζει ότι τα θεσμικά όργανα έχουν 24 επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας.

Τα αγγλικά παραμένουν επίσημη γλώσσα της ΕΕ, παρά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Εξακολουθούν να είναι επίσημη γλώσσα και γλώσσα εργασίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσο περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο του κανονισμού αριθ. 1. Τα αγγλικά αποτελούν επίσης μία από τις επίσημες γλώσσες της Ιρλανδίας και της Μάλτας.

Ο κανονισμός αριθ. 1 καθορίζει επίσης κανόνες για τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσεται και να δημοσιεύεται η νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και τις γλώσσες στις οποίες συντάσσονται τα έγγραφα που αποστέλλονται μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών ή μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των χωρών της ΕΕ. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν επίσης το δικαίωμα να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν σε εσωτερικό επίπεδο τις γλωσσικές ρυθμίσεις.