Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ που εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει του δικαίου της ΕΕ. Για παράδειγμα:

  • δεν χρειάζεστε άδεια για να εργαστείτε σε καμία χώρα της ΕΕ, είτε ως μισθωτός είτε ως αυτοαπασχολούμενος
  • εφόσον πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να διαμένετε στη χώρα όπου εργάζεστε
  • επίσης, στη χώρα εργασίας σας στο εξωτερικό, έχετε τα ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους της χώρας αυτής (αμοιβές, υγειονομική περίθαλψη και ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση και φορολογικά πλεονεκτήματα και επανένταξη σε περίπτωση καταχρηστικής απόλυσης).

Κοινωνική ασφάλιση και φορολογία

Τα δικαιώματα και οι κανόνες σχετικά με τη φορολογία και τις παροχές καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία της χώρας της ΕΕ όπου εργάζεστε. Αυτό ισχύει για τις παροχές ασθενείας, μητρότητας/πατρότητας, συνταξιοδότησης, ανεργίας και τέκνων.

Ωστόσο, υπάρχουν κανόνες και αρχές σε επίπεδο ΕΕ που εφαρμόζονται σε ορισμένες πτυχές των παροχών και της φορολογίας. Επομένως, προτού αναλάβετε τη νέα σας εργασία, ελέγξτε ποια είναι τα δικαιώματά σας.

Εύρεση εργασίας

Διάφορες οργανώσεις που έχουν συσταθεί από την ΕΕ παρέχουν βοήθεια σε άτομα που αναζητούν εργασία σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το ευρωπαϊκό βιογραφικό σας (βιογραφικό Europass)και να σας φέρουν σε επαφή με πιθανούς εργοδότες.

Για να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, τα επαγγελματικά σας προσόντα μπορεί να χρειάζεται να αναγνωριστούν επίσημα από τις αρχές της εν λόγω χώρας. Συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων της ΕΕ για τα επαγγελματικά προσόντα για να ελέγξετε αν αυτό ισχύει στην περίπτωσή σας.

Από την εύρεση εργασίας έως τη συνταξιοδότηση, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας και τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την εργασία και τη συνταξιοδότηση στην ΕΕ.

Εργασία σε άλλες χώρες της ΕΕ

Πληροφορίες για τα δικαιώματά σας στην ΕΕ, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τις άδειες εργασίας και την ίση μεταχείριση. Θα βρείτε επίσης συμβουλές για υπηκόους της ΕΕ που είναι αποσπασμένοι προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ, καθώς και για υπηκόους και δημόσιους υπαλλήλους τρίτων χωρών που εργάζονται στην ΕΕ.

Επαγγελματικά προσόντα

Πληροφορίες για τη διαδικασία αναγνώρισης των προσόντων σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, είτε μόνιμα είτε για μικρότερο χρονικό διάστημα. Συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων της ΕΕ για τα επαγγελματικά προσόντα και δείτε ποια έγγραφα μπορεί να χρειαστεί να προσκομίσετε.

Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για άτομα που αναζητούν εργασία

Η βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η EURES βοηθά στην αντιστοίχιση των ατόμων που αναζητούν εργασία με εργοδότες στην Ευρώπη. Παρέχει επίσης πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες της ΕΕ καθώς και βοήθεια για μετά την πρόσληψη, όπως γλωσσική κατάρτιση και μαθήματα ένταξης.

Δημιουργήστε το ευρωπαϊκό βιογραφικό σας

Χάρη στα διαδικτυακά εργαλεία EUROPASS, δημιουργήστε το τέλειο βιογραφικό ώστε να παρουσιάσετε τα προσόντα και τις δεξιότητές σας σε εργοδότες σε όλη την Ευρώπη με σαφήνεια —και στη σωστή γλώσσα.

Παροχές κοινωνικής ασφάλισης

Πληροφορίες για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ. Μάθετε ποια χώρα σάς καλύπτει όταν εργάζεστε στο εξωτερικό και πώς χορηγούνται οι παροχές ανεργίας και τέκνων. Βρείτε τα τυποποιημένα έντυπα που απαιτούνται γι’ αυτές τις παροχές.

Δικαίωμα στην ίση μεταχείριση

Μάθετε πώς η νομοθεσία της ΕΕ σας δίνει το δικαίωμα προστασίας έναντι των διακρίσεων λόγω φύλου, εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων ή αναπηρίας.

Συνταξιοδότηση σε άλλη χώρα της ΕΕ

Πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης για κρατική σύνταξη εάν έχετε εργαστεί στο εξωτερικό, σε μία ή περισσότερες χώρες της ΕΕ. Ενημερωθείτε για την ηλικία συνταξιοδότησης και τα συνταξιοδοτικά συστήματα σε κάθε χώρα, καθώς και για τυχόν δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.

Φορολογία

Πληροφορίες για τις κυριότερες αρχές της ΕΕ που ισχύουν για τη φορολόγηση ατόμων που περνούν κάποια χρονικά διαστήματα σε χώρες της ΕΕ εκτός της δικής τους. Μάθετε πώς οι εν λόγω αρχές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον φόρο εισοδήματος με τον οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε, καθώς και τους τυχόν κινδύνους διπλής φορολόγησης.