Przejdź do treści głównej

Praca w Unii Europejskiej

Twoje prawa w UE

Jako obywatel UE pracujący w Unii Europejskiej masz pewne prawa wynikające z unijnych przepisów. Na przykład:

  • jako obywatel UE możesz pracować – zarówno w ramach umowy o pracę, jak i na własny rachunek – bez pozwolenia na pracę w dowolnym kraju UE
  • jeśli spełniasz pewne warunki, możesz mieszkać w kraju, w którym pracujesz
  • w miejscu pracy za granicą przysługują Ci takie same prawa jak obywatelom tego kraju (płaca, zdrowie i higiena pracy, zabezpieczenie społeczne i korzyści podatkowe oraz przywrócenie do pracy w przypadku nieprawidłowego zwolnienia).

Zabezpieczenie społeczne i podatki

Prawa i przepisy dotyczące podatków i świadczeń są określone w prawie krajowym państwa UE, w którym pracujesz. Dotyczy to świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa/ojcostwa, emerytur, zasiłków dla bezrobotnych i zasiłków rodzinnych.

Istnieją jednak ogólnounijne przepisy i zasady, które mają zastosowanie do niektórych aspektów świadczeń i podatków. Zatem zanim podejmiesz nową pracę, sprawdź, do czego jesteś uprawniony.

Jak znaleźć pracę

UE utworzyła szereg organizacji, które pomagają w poszukiwaniu pracy w dowolnym kraju UE. Mogą pomóc Ci stworzyć Twoje CV (Europass)i skontaktować Cię z potencjalnymi pracodawcami.

Może się okazać, że aby możliwe było podjęcie pracy w innym kraju UE, Twoje kwalifikacje zawodowe muszą zostać oficjalnie uznane przez władze tego kraju. Aby sprawdzić, czy ma to zastosowanie do Ciebie, zapoznaj się z unijną bazą danych dotyczących kwalifikacji zawodowych.

Od momentu podjęcia pracy do przejścia na emeryturę: kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej na temat Twoich praw i unijnych przepisów dotyczących pracy/emerytury na terenie UE.

Praca w innym kraju UE

Informacje o prawach przysługujących Ci w UE, w tym o zezwoleniach na pracę i równym traktowaniu. Dostępne są również porady dla obywateli UE oddelegowanych czasowo do innego państwa UE, a także dla obywateli państw trzecich i urzędników służby cywilnej pracujących w UE.

Kwalifikacje zawodowe

Informacje o tym, jak uzyskać uznanie Twoich kwalifikacji w innym kraju UE na stałe lub na krótszy okres. Zapoznaj się z unijną bazą kwalifikacji zawodowych i dowiedz się, jakie dokumenty należy dostarczyć.

Europejska baza danych osób poszukujących pracy

Ta baza danych prowadzona przez Europejski Portal Mobilności Zawodowej pomaga dopasować profile osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców w Europie. Znajdziesz tam również informacje na temat warunków życia i pracy w krajach UE oraz pomoc po rekrutacji, np. kursy językowe i integracyjne.

Stwórz swoje europejskie CV

Skorzystaj z narzędzi EUROPASS online, aby stworzyć doskonałe CV, za pomocą którego jasno poinformujesz pracodawców w całej Europie o swoich kwalifikacjach i umiejętnościach – na dodatek we właściwym języku.

Świadczenia zabezpieczenia społecznego

Informacje na temat systemów zabezpieczenia społecznego w UE Sprawdź, który kraj zapewnia Ci zabezpieczenie społeczne podczas pracy za granicą oraz jak przyznawane są świadczenia dla bezrobotnych i na dzieci. Obejrzyj standardowe formularze potrzebne do uzyskania tych świadczeń.

Prawo do równego traktowania

Dowiedz się, jak prawo UE chroni Cię przed dyskryminacją ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, przekonania religijne czy niepełnosprawność.

Emerytura w innym kraju UE

Informacje o tym, jak osoby, które pracowały za granicą w co najmniej jednym kraju UE mogą ubiegać się o emeryturę państwową. Dowiedz się więcej o wieku emerytalnym i systemach emerytalnych w każdym kraju, a także o uprawnieniach do dodatkowych emerytur.

Podatki

Informacje na temat podstawowych unijnych zasad opodatkowania, które mają zastosowanie do osób przebywających na trenie UE poza swoim krajem pochodzenia. Dowiedz się, w jaki sposób te zasady mogą wpłynąć na wysokość Twojego podatku dochodowego, a także czy zachodzi ryzyko podwójnego opodatkowania.