Przejdź do treści głównej

Nasze strony w różnych wersjach językowych

Informacje w wielu językach

Na naszych stronach internetowych staramy się zamieszczać informacje we wszystkich 24 językach urzędowych UE. Jeżeli materiały na danej stronie są niedostępne w wybranym języku UE, coraz częściej można je automatycznie przetłumaczyć za pośrednictwem usługi eTranslation oferowanej przez Komisję Europejską.

Staramy się zachować rozsądną równowagę między poszanowaniem wielojęzyczności Unii Europejskiej a kwestiami praktycznymi, takimi jak ograniczone zasoby tłumaczeniowe. Niektóre materiały, takie jak akty prawne, są zawsze dostępne we wszystkich językach UE. Inne treści mogą być dostępne tylko w językach, które według wyników badań opinii umożliwiają dotarcie do największej grupy odbiorców.

Wszystkie treści publikowane są przynajmniej w języku angielskim, ponieważ z badań wynika, że język ten umożliwia nam dotarcie do ok. 90 proc. osób odwiedzających nasze strony, dla których jest to preferowany język obcy albo język ojczysty.

Jakich języków używamy na naszych stronach internetowych?

Najważniejsze treści, akty prawne, kluczowe dokumenty polityczne i niektóre inne najczęściej odwiedzane strony internetowe Komisji w domenie „europa.eu”, takie jak oficjalny portal Unii Europejskiej, są dostępne we wszystkich 24 językach urzędowych UE.

Informacje pilne lub szybko ulegające dezaktualizacji mogą pojawić się najpierw w kilku językach lub tylko w jednym języku. W późniejszym terminie, jeśli pojawi się takie zapotrzebowanie, mogą zostać dodane inne wersje językowe.

Informacje specjalistyczne (informacje techniczne, kampanie informacyjne, zaproszenia do składania ofert, lokalne wiadomości i wydarzenia) mogą być dostępne w kilku językach lub tylko w jednym języku. Zależy to od grupy docelowej.