Przejdź do treści głównej

Wyszukiwanie instytucji i organów UE

Filtruj według

Wyszukiwanie instytucji i organów UE (76)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 1 do 20
  • Agencja zdecentralizowana

acer

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki prowadzi działania na rzecz zapewnienia bardziej konkurencyjnego, sprawnie funkcjonującego i bezpiecznego rynku energii.

Strona internetowa
https://www.acer.europa.eu
E-mail
Tel.
+386 8 205 34 00
Adres
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Słowenia
  • Agencja zdecentralizowana

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej dąży do usprawnienia systemu kolejowego w UE, opracowując wspólne normy techniczne i normy bezpieczeństwa obowiązujące w całej UE.

Strona internetowa
https://www.era.europa.eu/
Tel.
+33 3 27 09 65 00
Adres
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, Francja
  • Agencja wykonawcza

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA)

Agencja wykonawcza EASME zarządza unijnymi programami, które pomagają małym firmom zachować konkurencyjność, a także programami w dziedzinie badań naukowych, ochrony środowiska, energii i rybołówstwa.

Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
  • Agencja wykonawcza

EACEA

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na edukację, kulturę, sektor audiowizualny, sport, aktywność obywatelską i wolontariat.

Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
  • Agencja zdecentralizowana

ECHA

Europejska Agencja Chemikaliów wdraża unijne przepisy dotyczące chemikaliów.

Strona internetowa
https://echa.europa.eu/pl/home
Tel.
+358 9 6861 80
Adres
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finlandia
  • Agencja zdecentralizowana

EFSA

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zapewnia niezależne dane i doradztwo naukowe na temat możliwych zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym.

Strona internetowa
https://www.efsa.europa.eu/en
Tel.
+39 0521 036 111
Adres
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Włochy
  • Organ UE

EKES

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny to organ doradczy UE, który wydaje opinie skierowane do pozostałych instytucji Unii.

Strona internetowa
https://www.eesc.europa.eu/pl
Tel.
+32 2 546 90 11
Adres
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgia
  • Służba międzyinstytucjonalna UE

EPSO

EPSO prowadzi procedury naboru wykwalifikowanych pracowników do instytucji, organów i agencji UE.

Strona internetowa
https://epso.europa.eu/pl
Tel.
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adres
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruksela, Belgia
  • Agencja wykonawcza

ERCEA

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zarządza unijnymi programami badawczymi.

Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
  • Agencja zdecentralizowana

ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych jest niezależnym organem UE zapewniającym ochronę stabilności systemu finansowego UE.

Strona internetowa
https://www.esma.europa.eu/
Tel.
+33 1 58 36 43 21
Adres
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, Francja