Przejdź do treści głównej
Agencja zdecentralizowana

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

logo of European Chemicals Agency

Informacje ogólne

 • Zadania: działania na rzecz bezpiecznego stosowania chemikaliów
 • Dyrektor: Bjorn Hansen
 • Rok ustanowienia: 2007
 • Liczba pracowników: około 600
 • Siedziba: Helsinki, Finlandia
 • Strona internetowa: ECHA

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) działa na rzecz bezpiecznego stosowania chemikaliów. Wdraża ona najnowsze unijne przepisy dotyczące chemikaliów, przez co przyczynia się do poprawy zdrowia, ochrony środowiska oraz pobudza innowacyjność i konkurencyjność w Europie.

Zakres działalności

 • Pomaga przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do szczegółowych przepisów UE dotyczących chemikaliów lub produktów biobójczych:
 • Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i zainteresowanymi stronami w celu promowania bezpiecznego stosowania chemikaliów.
 • Oferuje informacje na temat chemikaliów i ich bezpiecznego stosowania za pośrednictwem jednej bezpłatnej bazy danych.
 • Współpracuje z Komisją Europejską i krajami UE w celu identyfikowania substancji, które dają powody do niepokoju, i podejmuje decyzje w sprawie zarządzania ryzykiem na szczeblu UE.
 • Zachęca do innowacji w przemyśle chemicznym, aby substancje, które mogą być niebezpieczne, można było zastąpić innymi.

Korzyści

 • Ogółowi społeczeństwa i środowisku dzięki zmniejszeniu ich narażenia na kontakt z niebezpiecznymi chemikaliami i dostępowi do bezpieczniejszych produktów. Konsumenci mogą dowiedzieć się, czy kupowane przez nich produkty zawierają niebezpieczne substancje chemiczne.
 • Użytkownikom chemikaliów, którzy dysponują bardziej szczegółowymi informacjami na temat zagrożeń związanych ze stosowanymi przez nich produktami oraz korzystania z tych produktów.
 • Producentom, którym Agencja pomaga przestrzegać unijnych przepisów. Innowacyjnym przedsiębiorstwom, które mogą wykorzystać fakt, że najniebezpieczniejsze substancje muszą zostać wycofane z rynku.
 • Krajom rozwijającym się, które otrzymują informacje o tym, jak bezpiecznie posługiwać się niebezpiecznymi chemikaliami.

Zobacz również

ECHA

Wolne miejsca pracy

Aktualności

Elektroniczny biuletyn informacyjny ECHA

Informacje na temat substancji chemicznych

Kontakt

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Mailing address  P.O.Box 400

                             00121 Helsinki

                             Finland

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Strona internetowa
https://echa.europa.eu/pl/home
Tel.
+358 9 6861 80
Faks
+358 9 6861 8210
Adres pocztowy
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finlandia