Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
logo of European Chemicals Agency

Forbhreathnú

 • Ról: Cuireann (ECHA) úsáid shábháilte ceimiceán chun cinn
 • Stiúrthóir: Bjorn Hansen
 • Bunaithe in: 2007
 • Líon foirne: thart ar 600
 • Suíomh: Heilsincí, an Fhionlainn
 • Suíomh gréasáin: ECHA

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) úsáid shábháilte ceimiceán chun cinn. Is í a chuireann reachtaíocht cheannródaíoch an Aontais maidir le ceimiceáin chun feidhme, rud a théann chun tairbhe shláinte an duine, an chomhshaoil, na nuálaíochta agus an iomaíochais san Eoraip.

A ndéanann sé

 • Cuidíonn sí le comhlachtaí reachtaíocht ar leith de chuid an Aontais maidir le ceimiceáin agus táirgí bithicíde a chomhlíonadh:
 • Oibriú i gcomhar le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus geallsealbhóirí chun úsáid shábháilte ceimiceán a chur chun cinn
 • Faisnéis faoi cheimiceáin agus a n-úsáid shábháilte a chur ar fáil trí bhunachar sonraí uathúil atá saor in aisce
 • Oibriú i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach agus le rialtais de chuid an Aontais chun substaintí ar cúis imní iad a aithint agus chun cinntí a dhéanamh maidir le bainistiú riosca ar leibhéal an Aontais
 • Nuálaíocht i dtionscal na gceimiceán a spreagadh trí shubstaintí ar cúis imní iad a athsholáthar.

Iad sin a bhaineann leas as

 • Ní bheidhbaill den phobal agus an comhshaol chomh mór sin i mbaol a nochta do cheimiceáin ghuaiseacha & bainfidh siad taitneamh as táirgí atá níos sábháilte. Is féidir le tomhaltóirí ceisteanna a chur faoi cheimiceáin ghuaiseacha atá sna táirgí a cheannaíonn siad.
 • Baineannoibrithe agus úsáideoirí eile ceimiceán tairbhe as faisnéis níos fearr faoi na guaiseanna a bhaineann leis na ceimiceáin a láimhseálann siad agus faoi iad a úsáid go sábháilte.
 • Cuidítear lelucht tionsclaíochta an reachtaíocht a chomhlíonadh. Féadann comhlachtaí nuálacha tairbhe a bhaint as an ngá atá ann deireadh a chur leis na substaintí is guaisí.
 • Faigheanntíortha atá i mbéal forbartha eolas ar na bealaí is sábhailte chun déileáil le ceimiceáin ghuaiseacha.

Féach freisin

Eolas faoin nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán 

Folúntais poist 

Nuacht

Clárú le scéalta nuachta agus nuachtlitir na Gníomhaireachta a fháil trí ríomhphoist 

Faisnéis faoi cheimiceáin 

Teagmháil

Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA)

Mailing address  P.O.Box 400

                             00121 Helsinki

                             Finland

Ainm
Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA)
Suíomh gréasáin
https://echa.europa.eu/en/home
Uimhir ghutháin
+358 9 6861 80
Uimhir facs
+358 9 6861 8210
Seoladh poist
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, An Fhionlainn