Direct naar de inhoud
Gedecentraliseerd agentschap

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

logo of European Chemicals Agency

In het kort

 • Rol: Het ECHA zet zich in voor het veilig gebruik van chemische stoffen
 • Directeur: Bjorn Hansen
 • Opgericht: 2007
 • Medewerkers: circa 600
 • Locatie: Helsinki, Finland
 • Website: ECHA

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zet zich in voor het veilig gebruik van chemische stoffen. Het is belast met de uitvoering van de baanbrekende EU-regels voor chemische stoffen, die van belang zijn voor zowel de volksgezondheid en het milieu als innovatie en het concurrentievermogen in Europa.

Taken

 • Ondernemingen helpen voldoen aan bepaalde EU-regels voor chemische stoffen of biociden:
 • Samenwerken met internationale organisaties en belanghebbenden om de veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen te verhogen
 • Informatie geven over chemische stoffen en veilig gebruik ervan via een gratis toegankelijke database
 • Samen met de Europese Commissie en de EU-overheden nagaan welke stoffen eventueel kunnen opleveren en besluiten nemen over het risicobeheer op EU-niveau
 • Zorgen voor meer innovatie in de chemische industrie door stoffen die gevaar kunnen opleveren te vervangen

Wie is erbij gebaat

 • Mens en milieu hebben baat bij veiliger producten omdat zij minder kans lopen op blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen. Consumenten kunnen informatie krijgen over gevaarlijke chemische stoffen in de producten die zij kopen.
 • Werknemers en anderen die met chemische stoffen omgaan krijgen betere informatie over de risico's van die stoffen en over de manier om er veilig mee om te gaan.
 • Voor de industrie wordt het makkelijker om zich aan de wetgeving te houden. Innovatieve ondernemingen kunnen ervan profiteren dat de meest gevaarlijke stoffen geleidelijk worden verboden.
 • De ontwikkelingslanden krijgen informatie over hoe zij veilig kunnen omgaan met gevaarlijke chemische stoffen.

Zie ook

Over het ECHA

Vacatures

Nieuws

Abonnement op e-news

Informatie over chemische stoffen

Contact

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Mailing address  P.O.Box 400

                             00121 Helsinki

                             Finland

Naam
Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Website
https://echa.europa.eu/nl/home
Telefoonnummer
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Postadres
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland