Direct naar de inhoud

Juridische mededeling

Afwijzing van aansprakelijkheid

De Europese Commissie wil u via deze website zo goed mogelijk informeren over haar eigen initiatieven en over het beleid van de Europese Unie in het algemeen. Wij willen deze informatie up-to-date en nauwkeurig aanbieden. Als we opmerkzaam worden gemaakt op fouten, zullen we proberen die te verbeteren. De Commissie aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

Deze informatie:

  • is uitsluitend van algemene aard en niet bedoeld voor specifieke gevallen van individuele personen of entiteiten
  • is niet noodzakelijk volledig, accuraat of up-to-date
  • bevat soms links naar externe websites waarover de Commissie geen zeggenschap heeft en waarvoor zij ook geen verantwoordelijkheid aanvaardt
  • mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (daarvoor moet u altijd een deskundige raadplegen)

We kunnen ook niet garanderen dat een online-document exact overeenstemt met de officieel aangenomen tekst. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of, sinds 1 juli 2013, de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

Wij proberen technische storingen zoveel mogelijk te beperken. Desondanks kunnen er bij het aanmaken of structureren van de gegevens of informatie op onze site fouten optreden die de dienstverlening kunnen verstoren. De Commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen als gevolg van het gebruik van deze site of van externe sites waarnaar gelinkt wordt.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de Commissie in strijd met toepasselijke nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.

Privacybeleid
Gegevensbeschermingsbeleid, EU-verordeningen gegevensbescherming, e-diensten.

Auteursrechten

© European Union, 1995-2023
Overname met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld.
Indien voor de overname of het gebruik van tekst- en media-informatie (beeld, geluid, software, enz.) voorafgaande toestemming is vereist, vervalt bovengenoemde algemene toestemming en wordt duidelijk vermeld welke gebruiksbeperkingen er gelden.

Gebruik van het EU-embleem door derden

De principes voor het gebruik van het Europese embleem door derden zijn bepaald in een administratieve overeenkomst met de Raad van Europa. Deze overeenkomst is op 8 september 2012 in het Publicatieblad van de Europese Unie (C 271, blz. 5) verschenen.

In deze overeenkomst is bepaald dat derden (natuurlijke personen en rechtspersonen) het Europese embleem of delen daarvan mogen gebruiken tenzij:

a) door dat gebruik ten onrechte de indruk wordt gewekt of wordt verondersteld dat er een verband bestaat tussen de gebruiker en een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa

b) door dat gebruik het publiek ten onrechte zou kunnen denken dat de gebruiker wordt gesteund of gesponsord door of de goedkeuring of instemming heeft gekregen van een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa

c) dat gebruik gepaard gaat met een doelstelling of activiteit die onverenigbaar is met de doelstellingen en beginselen van de Europese Unie of de Raad van Europa of die anderszins onwettig is

Als het gebruik van het Europese embleem aan deze voorwaarden voldoet, hoeft er geen schriftelijke goedkeuring te worden gevraagd.

Het Europese embleem of een heraldische nabootsing daarvan mag niet worden geregistreerd als een handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht.

Download het EU-embleem en grafische informatie

 

Meer informatie over het EU-embleem

Voor informatie over het visuele en grafische aspect van het EU-embleem kunt u contact opnemen met COMM-VISUAL-IDENTITYatec [dot] europa [dot] eu (COMM-VISUAL-IDENTITY[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Voor juridische informatie over het gebruik van het EU-embleem of over een merkregistratie/aanvraag die elementen van het EU-embleem bevat, kunt u contact opnemen met EC-EU-EMBLEMatec [dot] europa [dot] eu (EC-EU-EMBLEM[at]ec[dot]europa[dot]eu)