Skip to main content

Jogi nyilatkozat

Felelősségkizáró nyilatkozat

Az Európai Bizottság azért tartja fenn ezt a webhelyet, hogy megkönnyítse a polgároknak a hozzáférést mindazokhoz az információkhoz, amelyek a kezdeményezéseivel és általánosságban az EU szakpolitikai tevékenységeivel kapcsolatosak. Célunk az, hogy ezek az információk mindig naprakészek és pontosak legyenek. Ha arról értesülünk, hogy a webhelyen téves információk szerepelnek, igyekezni fogunk kijavítani a pontatlanságokat. Mindamellett a Bizottság semminemű felelősséget nem vállal a portálon közzétett információkért.

Ezek az információk:

  • kivétel nélkül általános jellegűek, és nem hivatottak tájékoztatással szolgálni természetes vagy jogi személyek egyedi helyzetéről;
  • nem szükségszerűen átfogóak, kimerítőek, pontosak, illetve naprakészek;
  • esetenként olyan külső webhelyekre irányíthatják tovább a felhasználót, amelyek felett a Bizottság szolgálatai nem gyakorolnak ellenőrzést, és amelyeket illetően a Bizottság semmiféle felelősséget nem vállal;
  • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsnak (ha Önnek konkrét ügyben van tanácsra szüksége, forduljon megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberhez).

Figyelem: az interneten elérhető dokumentumok szövege eltérhet a hivatalosan elfogadott dokumentumok szövegétől. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapja (annak nyomtatott kiadása, illetve 2013. július 1-jétől az EUR-Lex webhelyen közzétett elektronikus változata) hiteles és vált ki joghatást.

Arra törekszünk, hogy az esetleges technikai hibák a lehető legkisebb mértékben okozzanak fennakadásokat a portál működésében. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a webhelyen feltüntetett adatok és információk olyan fájlban vagy formátumban állnak rendelkezésre, amely nem mentes a hibáktól. Ilyen esetekben nem tudjuk garantálni, hogy a kérdéses problémák nem fognak fennakadásokat okozni az általunk nyújtott szolgáltatásban, illetve nem fogják egyéb módon befolyásolni annak működését. A Bizottság nem vállal felelősséget a webhely (vagy a belinkelt külső weboldalak) használatából fakadó problémákért.

E jogi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok rendelkezéseit megsértve korlátozza a Bizottság felelősségét, vagy hogy kizárja a Bizottság felelősségét olyan ügyekben, melyek esetében ez az említett jogszabályokba ütközne.

Adatvédelmi politika
Adatvédelmi politika, uniós adatvédelmi szabályozás, e-szolgáltatások.

Szerzői jogi nyilatkozat

© Európai Unió, 1995–2023
A sokszorosítás – eltérő rendelkezés hiányában – a forrás feltüntetésével megengedett.
Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) sokszorosításához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meg kell határozni benne a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

Az EU emblémájának harmadik felek általi használata

Az uniós embléma harmadik felek általi használatára vonatkozó elveket egy, az Európa Tanáccsal megkötött igazgatási megállapodás rögzíti. Ez a megállapodás az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2012. szeptember 8-i C 271. számában, 2012/C 271/04 számon került közzétételre.

A megállapodás értelmében bármely természetes vagy jogi személy („felhasználó”) használhatja az uniós emblémát vagy annak elemeit az alábbi feltételekkel:

a) az embléma használata nem kelti azt a benyomást és nem ad helyet annak a feltételezésnek, hogy a felhasználó kapcsolatban áll az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézményével, testületével, hivatalával, ügynökségével vagy szervével, amennyiben ilyen kapcsolat nem létezik;

b) az embléma használata nem kelti azt a látszatot, hogy a felhasználó az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézménye, testülete, hivatala, ügynöksége vagy szerve által támogatásban vagy szponzorálásban részesül, illetve elnyerte az említettek jóváhagyását vagy egyetértését, ha ez nem így van;

c) az embléma használata nem kapcsolódik olyan célhoz vagy tevékenységhez, amely összeegyeztethetetlen az Európai Unió és az Európa Tanács céljaival és elveivel, vagy egyéb módon jogszerűtlen.

Az uniós embléma fenti feltételeknek megfelelő használatához nincs szükség írásos engedélyre.

Az uniós embléma vagy annak címertani utánzata védjegyként vagy szellemi tulajdonként való bejegyzésére nincsen mód.

Az uniós embléma letöltése, grafikus információk

 

További információk az uniós emblémával kapcsolatban

Az uniós embléma vizuális és grafikai elemeivel kapcsolatos felvilágosításért kérjük, írjon a következő e-mail-címre: COMM-VISUAL-IDENTITY@ec.europa.eu.

Ha az uniós embléma használatával vagy az uniós embléma elemeire vonatkozó védjegybejegyzéssel/kérelemmel kapcsolatban szeretne jogi felvilágosítást, kérjük, írjon a következő e-mail-címre: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu.