Glavni sadržaj

Pravna obavijest

Izjava o odricanju od odgovornosti

Europska komisija na ovim stranicama želi javnosti omogućiti bolji pristup informacijama o svojim inicijativama i općenito o politikama Europske unije. Naš je cilj osigurati pravodobnost i točnost ovih informacija. Upozori li nas se na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti. Međutim, Komisija ne prihvaća nikakvu pravnu ili drugu odgovornost za informacije na ovim stranicama.

Te informacije:

  • isključivo su opće prirode i ne odnose se na konkretne okolnosti određenog pojedinca ili subjekta
  • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurirane
  • ponekad su povezane s vanjskim stranicama nad kojima službe Komisije nemaju nadzora i za koje Komisija ne preuzima odgovornost
  • nisu stručni ni pravni savjeti (za konkretne se savjete uvijek treba obratiti odgovarajućem stručnjaku).

Napominjemo da ne možemo jamčiti da je dokument koji je dostupan na internetu potpuno istovjetan službeno donesenom tekstu. Vjerodostojan je samo Službeni list Europske unije (tiskano izdanje ili, od 1. srpnja 2013., elektroničko izdanje dostupno na stranicama EUR-Lex) i samo on ima pravni učinak.

Smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama nastojimo svesti na minimum. No moguće je da se neki podaci ili informacije na našim stranicama pojavljuju u manjkavim datotekama ili formatima i ne možemo jamčiti da to neće uzrokovati prekide ili druge smetnje pri korištenju naših usluga. Komisija ne preuzima odgovornost za moguće smetnje pri posjećivanju ovih stranica ili povezanih vanjskih stranica.

Ovom se izjavom ne ograničava odgovornost Komisije u slučaju kršenja zahtjeva propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti se njezina odgovornost isključuje u slučajevima u kojima to u skladu s nacionalnim pravom nije moguće.

Politika zaštite privatnosti
Politika zaštite podataka, propisi EU-a o zaštiti podataka, e-usluge.

Obavijest o autorskom pravu

© Europska unija, 1995. – 2023.
Ako nije drukčije navedeno, umnožavanje je dopušteno pod uvjetom da je naveden izvor.
Ako je obvezno unaprijed zatražiti odobrenje za umnožavanje ili upotrebu informacija u tekstualnom ili multimedijskom obliku (zvukovi, slike, softver itd.), takvim se odobrenjem poništava navedeno općenito odobrenje i u njemu se jasno navode sva ograničenja upotrebe.

Upotreba amblema EU-a od strane trećih osoba

Načela upotrebe amblema EU-a od strane trećih osoba navedena su u upravnom sporazumu s Vijećem Europe. Sporazum je objavljen 8. rujna 2012. (2012/C 271/04) u Službenom listu Europske unije.

Na temelju tog sporazuma bilo koja fizička ili pravna osoba („treća osoba korisnik”) može koristiti amblem Europske unije ili bilo koji njegov dio, sve dok

(a) se ne stvara dojam ili pretpostavka da postoji veza između treće osobe korisnika i bilo koje institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije ili Vijeća Europe ako takva veza ne postoji;

(b) se ne stvara uvjerenje u javnosti da korisnik uživa potporu, sponzorstvo, odobrenje ili suglasnost bilo koje institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije ili Vijeća Europe ako to nije slučaj;

(c) korištenje nije povezano s ciljem ili aktivnosti koji nisu u skladu s ciljevima i načelima Europske unije ili Vijeća Europe ili je iz drugih razloga nezakonito.

Ako se amblem EU-a koristi u skladu s prethodno navedenim uvjetima, nije potrebno tražiti pisano odobrenje.

Registracija amblema EU-a, ili njegove heraldičke imitacije, kao žiga ili bilo kojeg drugog predmeta prava intelektualnog vlasništva nije prihvatljiva.

Preuzmi amblem EU-a i grafičke informacije

 

Više informacija o amblemu EU-a

Za informacije o vizualnom i grafičkom aspektu amblema EU-a obratite se na e-adresu COMM-VISUAL-IDENTITYatec [dot] europa [dot] eu (COMM-VISUAL-IDENTITY[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Za pravne informacije o upotrebi amblema EU-a ili registraciji/prijavi žiga koji sadržava elemente amblema EU-a obratite se na e-adresu EC-EU-EMBLEMatec [dot] europa [dot] eu (EC-EU-EMBLEM[at]ec[dot]europa[dot]eu)