Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Kako podnijeti pritužbu

Pritužbe zbog povrede prava EU-a

U većini slučajeva svoja prava možete bolje ostvariti u državi u kojoj živite. Međutim, Europska unija nudi vam resurse koji bi vam mogli biti korisni.

Europska komisija

Ako smatrate da je država članica EU-a prekršila pravo EU-a:

  • provedbom mjere (donošenjem zakona ili propisa ili poduzimanjem upravne mjere)
  • nepoduzimanjem određene mjere ili
  •  postupanjem prema određenoj praksi,

možete podnijeti pritužbu Europskoj komisiji.

Europski ombudsman

Europski ombudsman istražuje pritužbe pojedinaca, poduzeća i organizacija o nepravilnostima u postupanju institucija, tijela i agencija EU-a. 

Europski parlament

Europskom parlamentu možete podnijeti predstavku o primjeni prava EU-a.

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

OLAF-u možete prijaviti prijevaru povezanu s financijskim sredstvima EU-a / osobljem EU-a.

Pravna zaštita na nacionalnoj razini

Slučajevi povrede prava EU-a često se najbrže i najučinkovitije rješavaju obraćanjem nacionalnim tijelima. Javna tijela i nacionalni sudovi glavni su akteri nadležni za primjenu prava EU-a. Zato je u vašem interesu da iskoristite sva moguća pravna sredstva na nacionalnoj razini.

Galerija videozapisa