Skip to main content

Prihodi

Koji su glavni izvori prihoda EU-a? Kako proračun EU-a koristi državama članicama? Saznajte ovdje.

Potrošnja

Kako se odlučuje o proračunu EU-a? Koje su kategorije potrošnje? Tko upravlja sredstvima EU-a? Pročitajte ovdje.