Skip to main content

Život, rad, studiranje

Život u EU-u

Saznajte koja prava uživate kao građani EU-a: od boravišta do zdravstvene skrbi, kupnje i bračnog statusa, život u inozemstvu nikad nije bio lakši.

Putovanje u EU-u

Putujete u EU ili zemlje schengenskog područja? Saznajte što možete ponijeti u zrakoplov, koja se pravila o zračnom prijevozu primjenjuju i koji dokumenti su vam potrebni.

Sudjelujte, komunicirajte, glasujte

Sudjelujte u oblikovanju i poboljšanju Europske unije: saznajte kako se kandidirati na izborima, pokrenuti peticiju i sudjelovati u dijalogu s građanima.

Useljavanje u EU

Želite li se zakonito preseliti u EU? Saznajte koja su vaša prava u EU-u i ispunjavate li uvjete za ostvarivanje prava na useljavanje.

Rad u EU-u

Saznajte koja su vaša prava kao građanina EU-a koji radi u drugoj državi članici EU-a, od oporezivanja i naknada do traženja zaposlenja i umirovljenja.

Obavljanje poslovne djelatnosti u EU-u

Što je potrebno za poslovanje u EU-u, kakva su pravila i postupci, kakva je potpora dostupna malim poduzećima

Uvoz i izvoz

Otkrijte trgovinska pravila i postupke za uvoz i izvoz robe i usluga u EU i iz EU-a

Financiranje, bespovratna sredstva, subvencije

Koje vrste financiranja EU-a postoje? Na koji se način njima upravlja? Tko ispunjava uvjete za financiranje, bespovratna sredstva ili subvencije?

Ugovori o javnoj nabavi

Kako EU primjenjuje ugovore o javnoj nabavi, pravila i postupci kojima se uređuje njihova upotreba i informacije o pozivima na podnošenje ponuda

Studiranje i osposobljavanje u EU-u

Otkrijte kako vam programi EU-a mogu pomoći ako želite studirati, osposobljavati se, raditi ili volontirati u drugoj državi članici EU-a

Zapošljavanje i stažiranje u institucijama EU-a

Ukratko o radnim mjestima i vrstama ugovora u institucijama EU-a te načinu prijave