Skip to main content

Живот, работа, учене

Живот в ЕС

Научете какви са вашите права като гражданин на ЕС, живеещ в Съюза: пребиваване, здравно обслужване, пазаруване, сключване на брак и др. — никога не е било по-лесно да се живее в чужбина.

Пътуване в ЕС

Пътувате до ЕС или до държави от Шенген? Научете какво можете да вземете на борда, кои правила за пътуване със самолет се прилагат и какви документи да носите

Участвайте, взаимодействайте, гласувайте

Бъдете част от оформянето и усъвършенстването на Европейския съюз: научете как да се кандидатирате на избори, да подадете петиция и да участвате в граждански диалог.

Миграция към ЕС

Искате да се преместите в ЕС законно? Научете за вашите права в ЕС и дали имате право да се възползвате от правилата на ЕС за миграция.

Работа в ЕС

Запознайте се с правата си като гражданин на ЕС, който работи в друга страна от Съюза — данъчно облагане, обезщетения, търсене на работа, пенсиониране и други.

Извършване на стопанска дейност в ЕС

Научете какво е необходимо за извършване на стопанска дейност в ЕС, включително правилата, процедурите и подкрепата, която е достъпна за малките предприятия

Внос и износ

Открийте търговските правила и процедури за внос и износ на стоки и услуги за и от ЕС

Финансиране, безвъзмездни средства, субсидии

Какви са различните видове финансиране от ЕС? Как се осъществява тяхното управление? Кой отговаря на условията за получаване на финансиране, безвъзмездни средства или субсидии?

Обществени поръчки

Как ЕС използва обществените поръчки, какви са правилата и процедурите, които уреждат тяхното използване, и информация относно поканите за участие в търг

Образование и обучение в ЕС

Научете как програмите на ЕС могат да ви помогнат да учите, да се обучавате, да работите или извършвате доброволческа дейност в друга страна от Съюза

Работни места и стажове в институциите на ЕС

Накратко — възможности за кариера и видове договори в институциите на ЕС и как да кандидатствате.