Направо към основното съдържание

Посетете ни

ЕС разполага с централна служба за контакти, както и с редица мрежи в целия Съюз, които предоставят информация, услуги и подкрепа. Можете да използвате картата „Европейският съюз около мен“ по-долу, за да откриете центровете на ЕС във вашия регион и да научите какви услуги предоставят те.

Карта „Европейският съюз около мен“

Като използвате падащите менюта, можете да изберете центрове на ЕС:

  • По географско местоположение – можете да изберете страната и региона, в които искате да намерите център на ЕС. Ако щракнете върху бутона „Геолокализирай ме“, ще бъдат показани всички центрове на ЕС в близост до настоящото ви местоположение.
  • По мрежа – можете да изберете на картата да бъдат показани един или няколко центъра на ЕС
  • По ключова дума – можете да изберете конкретна тема, за да откриете центровете на ЕС, които са най-подходящи да отговорят на вашето запитване.

След това можете да щракнете върху който и да е от центровете на ЕС на картата (отбелязани с цветни точки), за да получите техните координати за връзка и информация за предоставяните от тях услуги.

Подробно описание на центровете на ЕС

Общи центрове на ЕС

Други центрове на ЕС

В зависимост от конкретните им задачи, други центрове на ЕС, принадлежащи към по-специализирани мрежи, могат да предоставят редица други услуги. Вж. някои примери за тези услуги по-долу.

Списъците на мрежите по-долу не са изчерпателни: на картата можете да намерите още центрове на ЕС.