Направо към основното съдържание

Пишете ни

Напишете вашия въпрос по-долу на който и да е от официалните езици на ЕС. Можете също така да използвате украински и руски език. Моля, посочете възможно най-много подробности и се уверете, че сте дали верни координати за връзка.

Обикновено ще получите отговор до 3 работни дни (за по-сложните въпроси може да е необходимо повече време).

 

Отказ от отговорност

Тази услуга се предоставя от Europe Direct. Информацията, предоставяна от Europe Direct, не е правно обвързваща независимо от начина, по който се свързвате с нас.