Skip to main content

Пишете ни

Напишете вашия въпрос по-долу – на който и да е от официалните езици на ЕС. Моля, пишете колкото е възможно по-подробно и се уверете, че сте дали верни данни за връзка.

Обикновено ще получите отговор до 3 работни дни (за по-сложните въпроси може да е необходимо повече време).

 

Отказ от отговорност

Тази услуга се предоставя от Europe Direct. Информацията, предоставяна от Europe Direct, не е правно обвързваща независимо от начина, по който се свързвате с нас.